Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Information Technology
Title in original language WOW serveru emulēšanas un spēļu tēlu migrācijas starp serveriem sistēmas izstrāde
Title in English Development a System of WOW Server Emulation and Game Character Migration Between Servers
Department 12100 Institute of Information Technology
Scientific advisor Mg. sc. ing. Antons Patļins
Reviewer Dr. sc. ing. Jekaterina Bule
Abstract Bakalaura darba mērķis ir tēlu migrācijas sistēmas starp World of Warcraft serveriem izstrāde un ieviešana. Darba mērķa sasniegšanai, tiek veikti sekojoši uzdevumi: - TrinityCore servera emulatora un datubāzes analīze tēlu izveides un glabāšanas veidu noteikšanai; - Tīmekļu servisu koncepcijas izstrāde tēlu migrācijai; - Sistēmas izstrāde, ieviešana un testēšana; - Izstrādātā darba rezultātu analīze. Izvirzīto uzdevumu realizācijai tiek izmantoti sekojoši rīki un tehnoloģijas: MySQL, SOAP, PHP, HTML, CSS, LUA, JavaScript, Apache HTTP Server. Darba teorētiskā daļa satur šo rīku un tehnoloģiju aprakstu. Bakalaura darba rezultāts ir uzprojektēta, izstrādāta, ieviesta un notestēta tēlu migrācijas sistēma starp World of Warcraft serveriem bāzētiem uz TrinityCore emulatora. Izstrādātās sistēmas lietotāju atsauksmes, kuras pierāda tās kvalitāti, var apskatīt pielikumos 2, 3, 4, 5. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, 2012. Darba apjoms ar pielikumiem - 74. lpp., 1. tabula, 13. attēli un 23 pielikumi.
Keywords tēlu migrācijas sistēmas starp World of Warcraft serveriem
Keywords in English characters migration system between servers World of Warcraft servers
Language lv
Year 2012
Date and time of uploading 19.06.2012 17:05:21