Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Chemical Technology
Title in original language Rapšu eļļas / taukskābju maisījumu esterifikācija un pāresterifikācija ar metanolu sērskābes klātbūtnē
Title in English Esterification and transesterification of rapeseed oil and fatty acid mixtures with methanol in the presence of sulphuric acid
Department 14000 Faculty of Material Science and Applied Chemistry
Scientific advisor Dr. habil. chem. V. Kampars, Mg. sc. ing. K. Māliņš
Reviewer Dr. chem. A.Blūms
Abstract Bakalaura darbā izvērtēta taukskābju esterifikācijas izmantošana biodīzeļdegvielas ražošanai no zemas kvalitātes rapšu eļļas. Apskatīts jaunākajā zinātniskajā literatūrā aprakstītais alternatīvo izejvielu raksturojums, biodīzeļdegvielas ražošanas metodes sērskābes katalizatora klātbūtnē, reakciju mehānismi un apstākļu ietekme. Darbā izpētīta taukskābju / rapšu eļļas maisījumu ar taukskābju saturu 5%, 10%, 50%, 100% esterifikācija sērskābes klātbūtnē un optimizēta, variējot metanola molāro attiecību pret taukskābēm, sērskābes koncentrāciju un reakcijas ilgumu. Salīdzināta dažādu ūdens atņēmēju CaSO4, CuSO4, molekulāro sietu 3, Na2SO4 ietekme uz taukskābju satura samazināšanu un noskaidrots efektīvākais to izmantošanas variants, esterificējot 10% taukskābju / rapšu eļļas maisījumu. Izvērtēta CaSO4 koncentrācijas un metanola molārās attiecības pret taukskābēm ietekme uz taukskābju satura samazinājumu 10% taukskābju / rapšu eļļas maisījumā. Veicot reakcijas ar taukskābju / rapšu eļļas maisījumiem ar taukskābju saturu 5%, 10%, 30%, 50%, 90%, 100% noskaidrots sērskābes katalizētās paralēli notiekošās esterifikācijas un pāresterifikācijas reakcijās radītais rapšu eļļas metilesteru īpatsvars. Literatūras apskatā apkopota informācija par laika periodu no 2003. līdz 2012. gadam no datu bāzēm Science Citation Index, Science Direct, LETA, Engineering Village un EBSCO. Bakalaura darbs sarakstīts latviešu valodā, tā apjoms 56 lpp. Darbs satur 17 attēlus, 2 tabulas un tajā izmantoti 46 literatūras avoti.
Keywords Biodīzeļdegviela, brīvās taukskābes, esterifikācija, pāresterifikācija, sērskābe
Keywords in English Biodiesel, free fatty acid, esterification, transesterification, sulfuric acid
Language lv
Year 2012
Date and time of uploading 15.06.2012 10:41:14