Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Civil Engineering
Title in original language Pamatu pastiprināšanas veida izvēle; diplomprojekts Zivju saldētava Vānes ielā 21a, Liepājā
Title in English Choice of Foundation Strengthening; Diploma Project Fish Cold-Storage at 21a Vānes Street, Liepāja
Department 24000 Faculty of Civil Engineering
Scientific advisor Prof.J.Noviks
Reviewer Ilgvars Mizēns
Abstract Pētnieciskā daļa: Diplomprojekta pētnieciskās daļas tēma ir Skrūvpāļu pielietošana būvju pamatos. Darba mērķis ir raksturot skrūvpāļu pielietošanu būvju pamatos un veikt ekonomiskos aprēķinus. Pētnieciskā daļā raksturoju pāļu pamatus un to tipus, aprakstīju skrūvpāļu attīstības vēsturi un tehnoloģijas, aprakstīju skrūvpāļu pielietošanu būvju pamatos un veicu skrūvpāļu ekonomisko un darbietilpības izpēti. Literatūras apskatā apkopota informācija par laika periodu no 2003. līdz 2011.gadam, izmantojot, mācību grāmatas, Latvijā spēkā esošos standartus un internetā pieejamos materiālus. Pētnieciskais darbs uzrakstīts latviešu valodā, tā apjoms ir 34 lpp. Darbs satur 24 attēlus, 11 tabulas, un tajā izmantoti 10 literatūras avoti. Inženierprojekta daļa: Zivju saldētava Vānes ielā 21a, Liepājā. Inženierprojekta darbā tika uzprojektēta zivju saldētavas ēka. Paredzētā būvniecības vieta ir Latvijas Republika, Liepāja, Vānes iela 21a. Darba ietvaros tika veikti galveno konstrukciju aprēķini un konstruēšana. Darba tehnoloģiskās daļas ietvaros tika izstrādāta būvdarbu veikšanas grafiks, darbaspēka, galveno mehānismu, materiālu kustības grafiki, būvlaukuma ģenplāns un atsevišķo darbu kompleksu veikšanas tehnoloģiskās kartes. Darba ekonomiskās daļas ietvaros tika aprēķināts visu ietilpstošo darbu lokālās tāmes, kā arī koptāme. Grafiskās daļas ietvaros tika izstrādātas 10. rasējumu lapas. Izmantotā literatūra atbilst laika periodam no 1977. līdz 2012. gadam. Par avotiem kalpo mācību grāmatas, Latvijā spēkā esošie normatīvi, kā arī atsauktie normatīvi un interneta resursi. Inženierprojekta paskaidrojuma raksts uzrakstīts latviešu valodā, tā apjoms ir 108 lpp. Darbs satur 25 attēlus, 11 tabulas, 9 konstrukciju skices, 10 grafiskos pielikumus un tajā izmantoti 24 literatūras avoti.
Keywords "Skrūvpāļu pielietošana būvju pamatos.", "Zivju saldētava Vānes ielā 21a, Liepājā"
Keywords in English "Use of Helical piles in building foundations.", "Fish Cold-Storage at 21a Vānes Street, Liepāja."
Language lv
Year 2012
Date and time of uploading 13.06.2012 23:32:27