Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Civil Engineering
Title in original language "Stiegrbetona plātņu caurspiešanas analīze ar galīgo elementu metodi"
Title in English "Punching shear analysis of reinforced concrete slabs by finite element method"
Department 24000 Faculty of Civil Engineering
Scientific advisor L.Pakrastiņš
Reviewer K.Kalniņš
Abstract Profesionālā maģistra studiju noslēguma Arņa Klinoviča maģistra darbs izstrādāts Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultātes Būvkonstrukciju katedrā. Vispopulārākais stiegrbetona plātņu veids, kam stiprības aprēķinā noteicošais ir caurspiešanas aprēķins ir bezsiju pārsegums. Tāpēc darba pētnieciskajā daļā tika analizēts dzelzsbetona bezsiju pārseguma spriegumstāvoklis plātnes balstījuma zonā, izmantojot Eirokodeksa-2 būvnormu analītisko aprēķinu un galīgo elementu programmu Ansys v.11. Darba mērķis ir veikt skaitlisko GEM eksperimentu, kurā iespējams korekti telpiski modelēt bezsiju pārseguma darbību, uzdot nelineāras betona un stiegrojuma īpašības. Šāds skaitliskais aprēķina modelis dotu iespēju analizēt un pētīt jaunu materiālu uzvedību un pielietojamību, jo šobrīd spēkā esošos būvnormatīvos ir doti aprēķini un norādījumi priekš standart materiāliem. Tiek apskatīti trīs dažāda laidumu pārseguma fragmentu modeļu varianti, kuri slogoti ar atšķirīga lieluma vienmērīgi izkliedētu slodzi, lai visos variantos panāktu vienādu caurspiedes spēku. Tas nepieciešams, lai novērtētu situāciju, vai pie vienāda caurspiedes spēka W un pie visiem pārējiem vienādiem nosacījumiem, katrā variantā nerodas dažādi lieces momenti, tādējādi arī dažāda lieluma normālspriegumi plātnē. Iegūtie rezultāti, izmantojot gan skaitliskos, gan analītiskos aprēķinus, tiek novērtēti izmantojot stiprības rezerves koeficentu, kas norāda, cik reizes ir jāpalielina galvenie spriegumi apskatāmajā punktā, lai tie sasniegtu robežvērtības. Apskatāmajiem modeļiem netiek ņemta vērā arī laika, temperatūras un gaisa mitruma ietekme. Darbs veidots datorrakstā latviešu valodā. Maģistra darbā izmantota zinātnieciskā literatūra, jaunākie raksti un publikācijas, un internetā pieejamā informācija. Apraksta daļas apjoms ir 90 lappuses, 7 tabulas un 68 attēli. Izmantoti 24 literatūras avoti un beigās pievienots 1 pielikums.
Keywords STIEGRBETONA PLĀTŅU CAURSPIEŠANAS ANALĪZE AR GALĪGO ELEMENTU METODI
Keywords in English PUNCHING SHEAR ANALYSES OF REINFORCED CONCRETE SLABS BY FINITE ELEMENT METHOD
Language lv
Year 2012
Date and time of uploading 13.06.2012 19:59:43