Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Materials Science
Title in original language Polivinilspirta un polihidroksibutirāta sistēmu īpašības
Title in English Properties of poly(vinylalcohol) and polyhydroxybutyrate systems
Department 14000 Faculty of Material Science and Applied Chemistry
Scientific advisor Dr. sc. ing. S. Reihmane, Mg. sc. V. Tupureina
Reviewer Dr.biol. L.Savenkova
Abstract Maģistra darbā Polivinilspirta un polihidroksibutirāta sistēmu īpašības apkopota pieejamā zinātniskā literatūra par biopolimēru klasifikāciju un tiem izvirzītajiem standartiem, kā arī plašāka informācija par diviem šīs polimēru klases pārstāvjiem polihidroksibutirātu (PHB) un polivinilspirtu (PVS). PHB tiek uzskatīts par vienu no daudzsološākajiem mikrobioloģiski sintezētajiem polimērmateriālu pārstāvjiem, kura īpašību un modifikāciju izpratne ļauj prognozēt tā pielietošanu. PVS ir plaši pazīstams un lietots dažādās rūpniecības nozarēs, tomēr šobrīd aktuāls kļūst tā pielietojums ūdens šķīduma formā, un notiek materiāla bioloģiskās sadalīšanās pētījumi. Darba eksperimentālajā daļā veikti pētījumi par dažāda sastāva biopolimēru plēvju iegūšanu un to īpašību noteikšanu, izmantojot vairākas polimērmateriālu pētīšanas metodes (infrasarkanā spektroskopija, termisko un mehānisko īpašību noteikšana, bioloģiskās sadalīšanās pārbaude). Iegūtās biopolimēru kompozīcijas izmantotas stiegrota kompozīta pārklājums/papīrs izveidošanai. Jauniegūtais materiāls daudzpusīgi raksturots, izmantojot iepriekš minētās metodes, kā arī ar eļļas izturības pārbaudi novērtēts tā iespējamais praktiskais pielietojums iepakojuma materiāla izveidē. Maģistra darbs uzrakstīts latviešu valodā, tā apjoms 77 lpp. Darbs satur 45 attēlus, 7 tabulas un 4 pielikumus; tajā izmantoti 52 literatūras avoti.
Keywords PVS, PHB, BIOPOLIMĒRI, TERMISKĀS ĪPAŠĪBAS, KOMPOZĪTS, BIOLOĢISKĀ SADALĪŠANĀS, EĻĻAS IZTURĪBA
Keywords in English PVA, PHB, BIOPOLYMERS, THERMAL PROPERTIES, REINFORCED COMPOSITE, BIODEGRADABILITY, GREASE REPELLENCE
Language lv
Year 2012
Date and time of uploading 14.06.2012 13:53:17