Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Electrical and Power Engineering
Title in original language "Latvijas elektroapgādes drošums"
Title in English "Electricity supply reliability in Latvia"
Department Institute of Power Engineering
Scientific advisor J.Gerhards
Reviewer
Abstract Šajā darbā ir izpētīta Latvijas elektroenerģijas ražošanas struktūra. Latvijā lielākā elektrostacija ir Pļaviņu hidroelektrostacija (HES) ar jaudu 884 MW, otra lielākā elektrostacija ir Rīgas termoelektrocentrāle-2 (TEC-2), kuras jauda ir 662 MW, tām seko Rīgas HES ar jaudu 402 MW, Ķeguma HES 264 MW un Rīgas TEC-1 ar jaudu 144 MW. Latvijā ir gandrīz 150 mazās hidroelektrostacijas, bet tās visas kopā spēj saražot tikai 1% no valstī saražotās elektroenerģijas. Vēja elektrostacijas pagaidām nav pietiekami attīstītas, bet tām ir liels attīstības potenciāls Latvijā. Bez Rīgas TEC-1 un TEC-2 Latvijā darbojas arī citas koģenerācijas stacijas, piemēram, biomasas un biogāzes koģenerācijas stacijas, kurās kā kurināmais tiek izmantota biomasa un biogāze. Tika izpētīti Latvijas iespējamie elektroenerģijas importa avoti. Latvija iepērk elektroenerģiju no Igaunijas, Krievijas un Lietuvas. Latvijas iespēja iepirkt no šīm valstīm elektroenerģiju ir tieši atkarīga no tā vai tās saražo tik daudz, lai varētu pārdot. Tika konstatēts, ka visvairāk elektroenerģiju Latvija iepērk no Igaunijas un Krievijas, bet no Lietuvas elektroenerģija praktiski iepirkta netiek nemaz. Igaunija daudz elektroenerģiju saražo Narvas elektrostacijās, kur kā kurināmo izmanto vietējo resursu degslānekli. No Lietuvas elektroenerģiju iepirkt nav iespējams, jo Lietuvas energosistēma ir ar lielu deficītu pēc Ignalinas atomelektrostacijas slēgšanas. Bakalaura darbā aprēķināts Latvijas elektroapgādes drošums. Aprēķins veikts izmantojot varbūtības teoriju. Katras elektrostacijas drošums ņemts no Ziemeļamerikas 4 gadu statistikas par to bojājumiem. Tika izvēlēta ziemas diena, kad temperatūra ir stabili zem nulles un līdz ar to elektroenerģijas patēriņš ir augsts. Tiek pieņemts sliktākais variants, kad Daugavas hidroelektrostacijas ar pilnu jaudu var darbināt tikai 3 h diennaktī, jo ir maza ūdens caurtece. Starpvalstu pārvades tīklu drošums aprēķināts izmantojot datus par PSRS elektrolīniju bojājumiem, jo visas elektrolīnijas ir celtas padomju laikā. Latvijas elektroapgādes drošums aprēķināts 0,999999995, kas vērtējams kā augsts, jo par tādu pieņem drošumu, kur aiz nulles ir vismaz pieci devītnieki. Jāņem vērā, ka tuvākajos gados tiks īstenoti projekti, kas paaugstinās Latvijas elektroapgādes drošumu, piemēram, tiks uzcelta Visaginas atomelektrostacija, kā arī trešā starpvalstu pārvades līnija ar Igauniju. Darba kopapjoms ir 78 lappuses, tas satur 20 attēlus, tajā ir atsauces uz 58 informācijas avotiem.
Keywords drošums
Keywords in English reliability
Language lv
Year 2012
Date and time of uploading 12.06.2012 08:48:03