Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Electrical and Power Engineering
Title in original language "Elektroenerģijas skaitītāju un to slēguma shēmu izvēle elektroenerģijas zudumu samazināšanai un nelikumīgas elektroenerģijas lietošanas norvēršanai"
Title in English "Choice of the electricity meter and its connection scheme for reduction of power loss and prevention of illegal electricity"
Department Institute of Power Engineering
Scientific advisor A.Kutjuns
Reviewer
Abstract Maģistra darba tēma ir elektroenerģijas skaitītāju un to slēguma shēmu izvēle elektroenerģijas zudumu samazināšanai un nelikumīgas elektroenerģijas lietošanas novēršanai. Darbs ir veltīts elektroenerģijas uzskaites sistēmas uzlabošanai, pareizi izvēloties elektroenerģijas skaitītājus. Darbs sastāv no ievada, septiņām nodaļām, secinājumiem, terminoloģijas skaidrojošās vārdnīcas un literatūras saraksta. Pirmajā nodaļā ir aprakstīti dažādu tipu skaitītāju darbības principi, ka arī parādītas iespējamās skaitītāju slēguma shēmas un apskatīts Latvijā uzstādīto skaitītāju sadalījums pēc to tipiem. Otrajā nodaļā ir veikta elektroenerģijas zudumu klasifikācija. Šajā nodaļā ir minēta detalizēta AS Sadales tīkls zudumu statistika par 2011. gadu un zudumu izmaiņu dinamika no 2007. līdz 2011. gadam. Trešajā nodaļā ir veikta elektroenerģijas zudumu samazināšanas pasākumu klasifikācija. Ceturtajā nodaļā ir veikta AS Sadales tīkls izvirzīto prasību elektroenerģijas skaitītājiem izpēte. Šajā nodaļā ir aprakstītas agrākas un pašlaik esošās elektroenerģijas skaitītāju specifikācijas un ir salīdzināti dažādu tipu skaitītāju parametri. Piektā nodaļa ir veltīta dažādu tipu elektroenerģijas skaitītāju bojājumu klasifikācijai un tās analīzei. Šajā nodaļā ir uzskaitīti biežākie iejaukšanas veidi skaitītāju darbībā ar mērķi lietot elektroenerģiju bez uzskaites. Sestajā nodaļā ir aprakstīti elektroenerģijas nelikumīgas lietošanas paņēmieni, kuri tiek izmantoti skaitītāju nepilnības dēļ. Septītā nodaļa ir veltīta AS Sadales tīkls energoizlietošanas uzraudzības daļu darba aprakstam komerczudumu samazināšanas jomā. Darbs sastāv no 67 lpp. teksta, 23 attēliem, 15 tabulām un 8 nosaukumu informācijas avotiem.
Keywords elektroenerģijas skaitītāji; elektroenerģijas zudumi; nelikumīga elektroenerģijas lietošana
Keywords in English electricity meters; power losses; illegal electricity use
Language lv
Year 2012
Date and time of uploading 11.06.2012 20:50:10