Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Total Quality Management
Title in original language "Pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas un kvalitātes analīze SIA "BraDava" "
Title in English "Food Safety Assurance and Quality Analysis in "BraDava" Ltd "
Department 22603 Department of Quality Technology
Scientific advisor Mg.oec. Jānis Pildavs
Reviewer Mg.oec. Maira Sapata
Abstract Videniece A. Pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas un kvalitātes analīze SIA BraDava: Bakalaura darbs / Ance Vdeniece. Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalaura profesionālo studiju programma Viaptverošā kvalitātes vadība, 2012. 65 lpp. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 65 lpp., tajā iekļauta 2 shēmas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti : 14 avoti latviešu, 1 angļu valodā. Darbam pievienoti 5 pielikumi. Darba mērķis ir izpētīt uzņēmuma kvalitātes sistēmu, kā tiek nodrošināta produkta kvalitāte un pārtikas nekaitīgums. Noskaidrot cik efektīgi kvalitātes nodrošināšanas sistēma darbojas, vai tai nav trūkumi un kā to iespējams uzlabot. Pirmajā darba daļā tiek apskatīti visi nepieciešamie literatūras avoti, kas būs nepieciešami darba tālakajai tapšanai. Izpētīti daudz dažādi materiāli par kvalitātes un pārtikas nekaitīguma nodrošināšanu. Uzmanība tika pievērsta tam, kā šī kvalitāte sistēma palīdz uzņēmuma darbībai. Otrajā darba daļā tiek izanalizēta uzņēmuma darbība un kvalitātes sistēma. Izpētīti visi materiāli, kas nodrošina pārtikas nekaitīgumu, kā piemēram dažādu procesu uzskaites žurnāli, lai kontrolētu ka nekaitīgums tiek kontrolēts visā produkta aprites posmā un, ja nepieciešams to varētu pierādīt. Vēl autors apskatīja kā tiek nodrošināta produkta kvalitāte. Trešajā darba daļā tiek veikti secinājumi par to, kas izanalizēts otrajā daļā. Tiek secināts, ka pārtikas nekaitīgums tiek nodrošināts pilnībā. Pie kvalitātes nodrošināšanas darba autors uzskata, ka produkta kvalitāte ir laba, bet ka vienmēr var veikt pilnveidojumus. Tika secināts, ka uzņēmums uz doto momentu veiksmīgi darbojas ar jau esošo HACCP sistēmu. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi uzņēmums darbojas veiksmīgi, pārtikas nekaitīgums tiek nodrošināts. Ir lietas, kas nav sakārtotas, bet tās neietekmē pārtikas drošību. Būtu nepieciešams atjaunot HACCP rokasgrāmatu.  
Keywords Pārtikas nekaitīguma un kvalitātes nodrošināšana
Keywords in English Food Safety Assurance and Quality Analysis
Language lv
Year 2012
Date and time of uploading 10.06.2012 22:00:51