Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Aviation Transport
Title in original language "Bezpilota lidaparāta paplašinātais projekts - autožīra propellera cēlējspēks un pielietojums kā uzlabojums vienkāršam gaisakuģim."
Title in English "Unmaned Areal Vehicle Extended Project - Autogyro Propeller Lift and Applicability as Impro Vement to Conventional Airplane."
Department
Scientific advisor Prof. Vitālijs Pavelko
Reviewer Prof. Jurijs Paramonovs
Abstract Bakalaura darba ar projekta daļu tēma: "Bezpilota lidaparāta paplašinātais projekts - autožīra propellera cēlējspēks un pielietojums kā uzlabojums vienkāršam gaisakuģim." Autors: Kārlis Bludiņš; darba vadītājs: Prof. Dr. sc. ing. Vitālijs Pavelko. Šī darba mērķis ir izpētīt autorotācijas fenomena radīto cēlējspēku rotoram vēja tuneļa eksperimentos un salīdzināt iegūtos rezultātus ar teorētisko aprēķinu rezultātiem, un vēlāk izstrādāt kā uzlabojumu vienkāršam gaisa kuģim (bezpilotu lidaparātam). Bakalaura darbs sastāv no divām daļām, kur viena daļa ir izpildīta Koventrijas Universitātē ERASMUS studiju apmaiņas ietvaros un otra daļa izpildīta Rīgas Tehniskajā Universitāt un abas daļas ir integrētas vienā kopumā. Tika veikts informācijas apkopojums gan par autožīriem, gan par bezpilota lidaparātiem, gan izskaidrota autožīra darbība no aerodinamiskā viedokļa. Veikti praktiskie eksperimenti vēja tunelī, noteikts nezināmas rotora lāpstiņas profila numurs, izstrādāts algoritms aprēķiniem, gan turbulentai, gan laminārai rotora ap plūsmai un vēlāk modificēts un izmantots aprēķins konkrēta autožīra izstrādei. Pārveidots autora un viņa grupas Koventrijas Universitātē izstrādātais bezpilota lidaparāts, ar autorotora uzlabojumu (no konceptuālā dizaina, līdz preliminārajam dizainam). Ir vērts pieminēt, ka iegūtie praktiskie vēja tuneļa rezultāti Koventrijas Universitātē bija ļoti neparasti - autorotora cēlējspēks vēja tunelī bija negatīvs un tam netika rasts izskaidrojums, vēlāk atkārtojot eksperimentus Rīgas Tehniskajā Universitātē tika iegūti rezultāti ar pozitīvu cēlējspēku , kas apstiprināja aprēķināto cēlējspēku sasniedzot precizitāti līdz 10% (teorētiskais no eksperimentālā). Pēc darba veikšanas tika secināts, ka teorētiskie aprēķini var sniegt zināmu priekšstatu par rotora radīto cēlējspēku un var tikt pielietoti autorotora modificēta lidaparāta izstrādei. Autožīra konfigurācijas bezpilota lidaparāti būtu jauna tipa produkts, kas sniegtu priekšrocības gan no parasta lidaparāta, gan helikoptera labākajām īpašībām. Darbs uzrakstīts uz 94 lapaspusēm. Tajā ir 41 tabula, 63 attēli, pielikums uz 16 papildus lapām, CATIA V5 vidē izstrādāts 3D lidaparāta modelis, 4 A1 rasējumi uz 4 formāta lapām un darbā citēti 35 avoti.
Keywords autožīrs, bezpilotu lidaparāts, CATIA v5, autorotācija, cēlējspēka aprēķins
Keywords in English autogyro, unmanned areal vehicle, UAV, CATIA v5, autorotation, lift calculations
Language eng
Year 2012
Date and time of uploading 10.06.2012 14:50:36