Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Computer Systems
Title in original language Drošuma testēšanas metožu analīze
Title in English Analysis of Reliability Testing Methods
Department 12300 Institute of Applied Computer Systems
Scientific advisor Mg.sc.ing. J.Grigorjevs
Reviewer
Abstract Darbā sistematizēti un aprakstīti programmatūras drošuma testēšanas metodes un to klasifikācija un izmantošanas paņēmieni. Dots metožu salīdzinājums un izstrādāti ieteikumi to izmantošanai programmatūras izstrādē, kā arī ir izpētītas eksistējošās drošuma testēšanas un modelēšanas pieejas, izstudēti testēšanas principi, analizētas drošuma testēšanas metodes un uz tā pamata izteikti secinājumi par metožu pielietošanu un prasību pārklāšanu. Lai varētu izteikt secinājumus par metožu pielietošanu un prasību pārklāšanu, ir izpētītas vairākas eksistējošās drošuma testēšanas un modelēšanas pieejas. Drošuma testēšana ietver sevī dažādas testēšanas principus un pieejas. Darbs sastāv no 58 lapām, 10 attēliem un 7 tabulām. Literatūras sarakstā 12 informācijas avoti. Darbs sastāv no ievada, četriem nodaļām un nobeiguma. Šī darba mērķis ir dot skatījumu uz drošuma testēšanas procesu, izanalizēt drošuma testēšanas metodes un salīdzināt tās, ka arī izteikt metožu priekšrocības un trūkumus, pielietošanas sfēras. Pirmajā nodaļā ir apskatīti testēšanas galvenie aspekti, ir aprakstīti metodi un to izvēles kritēriji, apskatīts autora skatījums uz testēšanas procesiem. Otrā nodaļā tiek sniegts pārskats par drošumu un drošuma testēšanas jēdzienu, par dažādu drošuma testēšanas metožu analīze un salīdzinājumu. Trešajā nodaļa ir veltīta drošuma testēšanas klasifikācijai. Ceturtajā nodaļā ir apskatīts pielietojums praksē uz studiju laikā izveidotas programmatūras. Nobeigumā pēc eksperimentu veikšanas ir apkopoti darba rezultāti un ir dotas rekomendācijas programmatūras izstrādātājiem drošuma vadīšanas jautājumos, bet precīzāk kādas metodes un kādus risinājumus labāk pielietot programmatūras drošuma palielināšanai.
Keywords Drošuma testēšana, Uzticamība
Keywords in English Reliability testing
Language lv
Year 2010
Date and time of uploading 06.06.2011 20:47:46