Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Total Quality Management
Title in original language "Pārmaiņu vadība SIA "Gulbenes auto apmācības centrā" jaunu klientu piesaistei"
Title in English "Change Management at "Gulbenes auto apmācības centrs" Ltd for New Customers Attracting"
Department 22603 Department of Quality Technology
Scientific advisor Dr.sc.ing., docente Iveta Mežinska
Reviewer Mg.oec. Dainis Lapiņš
Abstract Kaļva L. Pārmaiņu vadība SIA Gulbenes auto apmācības centrā jaunu klientu piesaistei: Maģistra darbs / L.Kaļva, I. Mežinska. Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, maģistra profesionālo studiju programma Visaptverošā kvalitātes vadība, 2012. 82 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 82 lpp., tajā iekļauti 29 attēli, 5 tabulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti: 37 avoti latviešu valodā un 3 angļu valodā. Darbam pievienoti 4 pielikumi. Darba mērķis ir izstrādāt pārmaiņu vadības vadlīnijas autoskolai, lai sekmētu jaunu klientu piesaisti. Pirmajā darba daļā autore ir aplūkojusi pārmaiņu vadības teoriju un tās saistību ar kvalitātes vadību, kā arī pārmaiņu vadības, konkurence, klienta, inovācijas un uzņēmumu ilgdzīvotāju jēdzienus un to būtību. Otrajā darba daļā ir veikta auto apmācības nozares, SIA Gulbenes auto apmācības centra, tā konkurentu analīze un noteikta pārmaiņu īstenošanas nepieciešamība. Praktiskajā darba daļā ir izstrādātas pārmaiņu vadlīnijas jaunu klientu piesaistei, kā arī novērtēta pārmaiņu vadības efektivitāte un lietderība. Maģistra darba izstrādes rezultātā ir nonākts pie secinājumiem un priekšlikumiem, ka SIA Gulbenes auto apmācības centram ir īstais brīdis pārmaiņu īstenošanai, kas sevī ietver vadības stila maiņu, klientu apmierinātības pētīšanu, darbinieku motivācijas veicināšanu, inovāciju ieviešanu uzņēmumā, ka pārmaiņas ir jāvada un jākontrolē, lai tās veicinātu uzņēmuma ilgtspējīgu un lietderīgu darbību.
Keywords Pārmaiņu vadība, ilgtspēja, kvalitātes vadība, klientu piesaiste.
Keywords in English Change anagement, Long-iving, Quality Management, New Customers AttractingLM
Language lv
Year 2012
Date and time of uploading 07.06.2012 11:14:44