Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Information Technology
Title in original language Atklātā pirmkoda transporta un pilsētvides mikrosimulācijas sistēmu salīdzinājums
Title in English Comparison of Open Source Transportation and Urban Microsimulation Systems
Department 12100 Institute of Information Technology
Scientific advisor Dr. sc. ing. Arnis Lektauers
Reviewer Dr. sc. ing. Jurijs Čižovs
Abstract Maģistra darbā "Atklātā pirmkoda transporta un pilsētvides mikrosimulācijas sistēmu salīdzinājums" ir izpētīta mikrosimulācijas jeb mikrolīmeņa imitācijas modelēšanas būtība un pieejas transporta un pilsētvides jomās. Teorētiskā līmenī ir apskatīta transporta un pilsētvides pētījumu nozīmība. Ir veikta transporta imitācijas modelēšanas sistēmas tirgus piedāvājuma analīze, iekļaujot programmproduktu pielietojuma iespēju novērtējumu un to cenas. Ņemot vērā komerciālo rīku relatīvi augstās cenas, kā alternatīvs variants tiek piedāvāts - atvērtā pirmkoda imitācijas modelēšanas sistēmas. Ir noskaidrots, ka atvērtā koda pieeja programmatūras izstrādē pēdējā laikā gūst pieaugošu popularitāti. Zinātnieku un praktiķu vidū ir atzīta atklātā pirmkoda modelēšanas rīku pielietojuma efektivitāte transporta un pilsētvides pētījumos. Atklātā pirmkoda pieeja ļauj efektīvā veidā pielāgot programmatūru konkrētām vajadzībām, to var lietot neierobežots skaits lietotāju, kas strādā pie konkrētā projekta un atvērtā koda programmatūras izmantošanas izmaksas ir salīdzinoši nelielas. Maģistra darbā ir analizētas MATSim, UrbanSim un SUMO praktiskās pielietošanas iespējas konkrētos modelēšanas uzdevumos, kā arī ir izveidota uz šiem rīkiem integrētu imitācijas modelēšanas sistēmas arhitektūru, lai parādītu, ka šāda veida risinājumi ir elastīgi un viegli pielāgojami dažādiem scenārijiem. Maģistra darba tēmas aktualitāte ir saistīta ar straujo ģeogrāfisko informācijas sistēmu un mikrosimulācijas līdzekļu attīstību, taču eksistējošie komerciālie risinājumi to dārdzības dēļ ir salīdzinoši maz pieejami plašam lietotāju lokam, tādēļ ir nepieciešams noskaidrot atvērtā pirmkoda programmatūras iespējas transporta un pilsētvides modelēšanas jomā. Darba apjoms: 90 lpp., 3 tabulas, 31 attēls.
Keywords atklātā pirmkoda, transporta, pilsētvides, mikrosimulācija, salīdzinājums.
Keywords in English Open Source, Transportation, Urban, Microsimulation, Comparison.
Language lv
Year 2012
Date and time of uploading 06.06.2012 09:33:49