Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Eiropas Savienības un citu finanšu avotu līdzfinansēto projektu vadības pilnveidošana"
Title in English "Management improvement of the project co-financed by the European Union and other financial sources"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Mg.oec.,asist. U.Kamols
Reviewer
Abstract Darba autors: Ieva Briede Darba tēma: Eiropas Savienības un citu finanšu avotu līdzfinansēto projektu vadības pilnveidošana Darba veids: Bakalaura darbs Studiju programma: Uzņēmējdarbība un vadīšana Darba vadītājs: Mg.oec., asistents Uldis Kamols Darba apjoms: 73 lpp., darbam pievienoti 7 pielikumi. Pētījuma mērķis: sagatavot rekomendācijas projektu ieviesējiem valsts un pašvaldību institūcijām, kā pilnveidot projektu vadību izmantojot uzņēmējdarbības vadības elementus projektu dzīves cikla laikā. Darba saturs: Pirmajā darba daļā aplūkota teorija par projektu vadību, projektu vadībā pielietojamiem uzņēmējdarbības vadības principiem, kā arī pieejamiem ES un citu finanšu avotiem un to kontrolējošam institūcijām un izvirzītajām prasībām projektu iesniedzējiem un vadītājiem. Otrajā daļā veikta analīze viena projekta pieteikuma izstrādes procesam, kā arī viena projekta vadības procesa apraksts, kas apliecina nepieciešamību pēc projekta vadītāja kompetences, pieredzes un zināšanām uzņēmējdarbības vadības jautājumos, lai veiksmīgi izstrādātu un ieviestu projektu. Sagatavoti secinājumi un rekomendācijas, kā iespējams pilnveidot projektu vadību. Pētījuma metodes: Mācību literatūras un dokumentu analīze, praktiski izstrādāto un autores vadīto projektu analīze. Darba rezultāti: Izanalizētas teorētiskās atziņas par projektu vadību un uzņēmējdarbības vadību, izstrādāti secinājumi par projektu vadībā izmantojamiem uzņēmējdarbības principiem, lai pilnveidotu projektu vadības procesu, kā arī izstrādātas rekomendācijas projektu ieviesējiem un vadītājiem.
Keywords Projektu vadība, projektu pieteikumu izstrāde
Keywords in English Project management, elaboration of project application
Language lv
Year 2010
Date and time of uploading 19.04.2011 14:04:11