Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Uzņēmuma darbības analīze un attīstības stratēģijas pilnveidošana
Title in English Analysis of a Company Performance and Perfection of Development Strategy
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Mg.oec.S.Polovko
Reviewer Dr.oec.I.Andersone
Abstract Bakalaura darba tēma ir "Uzņēmuma darbības analīze un attīstības stratēģijas pilnveidošana". Bakalaura darba apjoms ir 56 lappuses, darbā izmantoti 45 informācijas avoti. Pētījuma rezultāti tiek apkopoti 25 tabulās un atspoguļoti 17 attēlos. Pētījuma mērķis ir: SIA "Emm" attīstības stratēģiju izstrāde, balstoties uz finansiālā stāvokļa novērtēšanu, konkurētspējas un SVID rezultātiem. Darbs sastāv no ievada, analītiskās daļas, pētījumu un aprēķinu daļas. To papildina secinājumi un priekšlikumi, izmantotās literatūras un avotu saraksts, kā arī pielikumi. Analītiskajā daļā autors veic sabiedriskās ēdināšanas uzņēmējdarbības stāvokļa analīzi, apskata stratēģiskās plānošanas būtību, nozīmi un izstrādi, kā arī stratēģiskās plānošanas un vadīšanas procesu, vides analīzi, stratēģisko alternatīvu izpēti, konkurētspējas nozīmi. Pētījumu un aprēķinu daļā, autors sniedz risinājumus izvirzītajām uzņēmumā pastāvošajām problēmām, tiek analizēts SIA "Emm" darbības raksturojums, finansiālās situācijas izvērtējums, bankrota prognozēšana, stratēģisko alternatīvu izpēte, stratēģiju izvēle.
Keywords Uzņēmuma darbības analīze un attīstības stratēģijas pilnveidošana
Keywords in English Analysis of a Company Performance and Perfection of Development Strategy
Language lv
Year 2012
Date and time of uploading 02.06.2012 12:47:29