Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Innovations and Entrepreneurship
Title in original language "SIA „Rodl & Partner” personāla vadības stratēģijas pilnveide"
Title in English "Improvement of Human Resource Management Strategy for „Rodl & Partner” Ltd"
Department
Scientific advisor Mg.psych.,MBA G.Smirnova
Reviewer Mg.biol.,doc.(prakt.) G.Maurāne
Abstract ANOTĀCIJA Ilenāne G. SIA Rodl & Partner personāla vadības stratēģijas pilnveide: Maģistra darbs/ G. Ilenāne, G. Smirnova.- Rīga: RTU IEVF Starptautisko programmu nodaļa, maģistra profesionālo studiju programma Inovācijas un uzņēmējdarbība, 2012.- 99 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 99 lpp., tajā iekļauti 25 attēli, 15 tabulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti: 14 avoti latviešu un 17 angļu valodā. Darbam pievienots 1 pielikums. Darba mērķis ir personāla vadības stratēģijas pilnveide. Pirmajā darba daļā tiek apskatīta teorētiskā bāze, apskatīta personāla vadības loma uzņēmumā, tās funkcijas un mērķi. Tiek noskaidrots, kas ir personāla vadības stratēģija un kā tā tiek veidota. Apskatīti arī ar personālu saistītie riski un personāla vadības aktualitātes nozarē. Otrajā darba daļā tiek apskatīta nozare, kurā darbojas uzņēmums Rodl & Partner, tā mērķi un stratēģija. Tiek analizēta personāla vadības stratēģijas uzņēmumā. Tiek analizēti veiktās uzņēmuma darbinieku aptaujas rezultāti. Trešajā darba daļā tiek izvirzīti konkrēti risinājumi personāla vadības stratēģijas ieviešanai uzņēmumā Rodl & Partner, kā arī aprēķinātas minētās stratēģijas izstrādes un ieviešanas izmaksas. Apskatīta arī personāla vadības stratēģijas ieviešanas ietekme uz uzņēmuma rezultātiem, kā arī izveidots kritēriju kopums, ar kuru palīdzību nākotnē iespējams veikt personāla vadības efektivitātes mērījumus. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi: Uzņēmumā ir iespējams veikt personāla vadības stratēģijas pilnveidi un to ieviest, ieviešot minēto stratēģiju, tā var dot ekonomisku labumu, kā arī atstāt pozitīvu ietekmi uz kopējiem uzņēmuma rezultātiem. Uzņēmumā nepieciešams veikt padziļinātu darbinieku motivācijas izpēti, lai būtu iespējams izveidot efektīvu atalgojuma sistēmu, kas motivē darbiniekus.
Keywords Personāla vadības stratēģija
Keywords in English Human resource management strategy
Language lv
Year 2012
Date and time of uploading 01.06.2012 09:29:26