Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Liepājas pilsētas pašvaldības attīstības pārvaldes darbības pilnveidošana
Title in English Performance improvement at Development department of Liepāja City Council
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Dr.oec., prof. V.Jurēnoks
Reviewer Dr.oec., prof. K.Didenko
Abstract Daiga Grīnvalde: Liepājas pilsētas pašvaldības Attīstības pārvaldes darbības pilnveidošana. Diplomprojekta mērķis - izvirzīt 3 priekšlikumus un ar teorētisko pamatojumu un aprēķinu palīdzību atspoguļot Attīstības pārvaldes izaugsmes un darbības uzlabošanas iespējas. Analītiskajā daļā ir atspoguļots uzņēmuma vispārējs apraksts, vēsture, struktūra, vadības pamatsastāvs un darbības attīstība. Izstrādāta SVID un finanšu analīze. Projekta aprēķinu daļā ir aprakstīti un ar aprēķinu palīdzību atspoguļots efekts no izvirzītajiem 3 priekšlikumiem, kā arī sniegts apkopojums par visu priekšlikumu ekonomisko guvumu. Tehnoloģiskajā daļā ir atspoguļot projektu datu bāzes izveide, novērtēta tās nepieciešamība Liepājas iedzīvotājiem. Darba un dabas aizsardzības daļā ir aprakstīts darba aizsardzības sistēmas nozīmīgums katra uzņēmuma darbībā. Izstrādāts Attīstības pārvaldes darba aizsardzības preventīvo pasākumu plāns, kurā atspoguļotas izmaksas tā ieviešanai. Diplomprojekta beigu daļā tiek izdarīti darba autores secinājumi un sniegti priekšlikumi Attīstības pārvaldes darbības uzlabošanai. Diplomprojekta izstrādāšanai tiek izmantoti LR likumdošanas normatīvie akti, speciālā literatūra, interneta resursi, kā arī Liepājas pilsētas pašvaldības nepublicētie materiāli, kopā 32 literatūras avoti. Diplomprojekts izstrādāts uz 74 lapām, tajā iekļautas 20 tabulas un 26 attēli, pievienoti 3 pielikumi. Grafiskajā daļā attēloti 16 attēli.
Keywords Liepājas pilsētas pašvaldības attīstības pārvaldes darbības pilnveidošana
Keywords in English Performance improvement at Development department of Liepāja City Council
Language lv
Year 2012
Date and time of uploading 30.05.2012 22:39:02