Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Human Resource Management
Title in original language Uzņēmuma personāla vadības organizācijas pilnveidošanas projekts
Title in English Project of improvement of personnel management organization in a company
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Mg.oec.D.Ščeulovs
Reviewer Pr.doc.D.Aramina
Abstract Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Strazdiņa K., Uzņēmuma personāla vadības organizācijas pilnveidošanas projekts: Diplomprojekts/ Vadītājs: Ščeulovs D. Datorsalikums. Rīga: RTU, 2012. 75 lpp. Diplomprojekta apjoms: 75 lapas; darbā iekļautas 19 tabulas, 6 attēli; darbam pievienoti 13 pielikumi. Diplomprojektā izmantotie materiāli: darba izstrādāšanas gaitā izmantoti 36 literatūras avoti, t.sk. LR normatīvie akti, valsts statistikas dati, periodiskie izdevumi, vispārējā zinātniskā literatūra, speciālā literatūra personāla vadībā, nozares pētījumi, interneta resursi, uzņēmuma nepublicētie materiāli. Diplomprojekta galvenie rezultāti: darba analītiskajā daļā autore veica uzņēmuma personāla vadības procesa analīzi un identificēja būtiskākās nepilnības. Teorētiskajā daļā tika analizēti personāla vadības organizācijas teorētiskie aspekti un nozares prakse un aktualitātes personāla vadības organizācijas jomā. Projektu aprēķinu daļā autore izstrādāja trīs projektus uzņēmuma personāla vadības organizācijas pilnveidošanai: personāla vadītāja atlases projekts, personāla vadības ārpakalpojumu izmantošana un people in personāla vadības pakalpojuma ieviešana.
Keywords Uzņēmuma personāla vadības organizācijas pilnveidošanas projekts
Keywords in English Project of improvement of personnel management organization in a company
Language lv
Year 2012
Date and time of uploading 30.05.2012 18:49:09