Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Pakalpojuma uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts
Title in English Service company’s operating efficiency improvement project
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Mg.oec., lekt. K.Marinska
Reviewer Mg.oec., lekt. I.Ovčiņņikova
Abstract Diplomprojekta autore ir Evita Berķe. Diplomprojekta temats ir „Pakalpojuma uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts”. Diplomprojekta pētīšanas objekts ir uzņēmums SIA „IDP industrija”, kurš nodarbojas industriālā alpīnisma, inženiertehnisko risinājumu un zemūdens darbiem. Diplomprojekts izstrādāts latviešu valodā. Diplomprojekta mērķis ir aktualizēt un risināt pakalpojuma uzņēmumam SIA „IDP industrija” uzņēmējdarbības problēmas, izstrādāt priekšlikumus un sniegt ekonomiski pamatotus ieteikumus pētījumu rezultātā konstatēto problēmu teorētiskam un praktiskam risinājumam. Diplomprojekts sastāv no 5 daļām – analītiskās, projektu aprēķinu tehnoloģiskās, darba aizsardzības un grafiskās daļas. Analītiskajā daļā apskatīts uzņēmuma SIA „IDP industrijas” sniegtais pakalpojumu klāsts, organizatoriskā struktūra, konkurenti, būtiskākie finanšu rādītāji un veikta SVID analīze, lai konstatētu un aktualizētu uzņēmējdarbības problēmas. Projektu aprēķinu daļā tika sniegti trīs priekšlikumi uzņēmējdarbības pilnveidošanai, kas būtu pārdošanas veicināšanas pasākumi, personāla optimizācijas pasākumi un uzņēmumam sezonalitāti mazināšanas pasākumi. Tehnoloģiskajā daļā, izmantojot MS Excel datorprogrammu, izstrādāta datu bāze, kurā apkopota informācija par uz uzņēmuma esošajiem un potenciālajiem klientiem un uzņēmuma noslēgtajiem līgumiem. Darba un dabas aizsardzības daļā tika novērtēti uzņēmumā iespējamie darba riski, un tika sniegti priekšlikumi kā novērts vai minimizēt atklātos darba riskus. Grafiskajā daļā ir apkopoti diplomprojektā iekļautie autora izstrādātie vizuālie materiāli, kas atspoguļo projektēšanas gaitā iegūtos un izstrādātos rezultātus. Diplomprojekta mērķis tika sasniegts, konstatējot problēmu un sniedzot ekonomiski pamatotus priekšlikumus tās pakāpeniskai novēršanai. Diplomprojekta kopējais lapu skaits ir 74 lappuses. Darbā ir sastādītas 43 tabulas, attēloti 11 attēli, izmantotas 12 formulas un rakstot darbu izmantoti 33 literatūras avoti.
Keywords Diplomprojekts IDP industrija
Keywords in English Diploma project IDP industrija
Language lv
Year 2012
Date and time of uploading 30.05.2012 14:21:05