Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Būvprojektēšanas uzņēmuma attīstības projekts
Title in English Construction design company’s development project
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Dr.oec., asoc.prof. I.Voronova
Reviewer Dr.oec., prof. K.Didenko
Abstract ANOTĀCIJA Diplomprojekta autore ir Ieva Rubeža. Diplomprojekts izstrādāts par tematu Būvprojektēšanas uzņēmuma attīstības projekts. Darba pētīšanas objekts ir uzņēmums SIA LVCT, kurš nodarbojas ar profesionālu būvprojektu izstrādi, pielietojot ekonomiskus konstrukciju risinājumus. Diplomdarbs izstrādāts latviešu valodā. Diplomprojekta mērķis ir aktualizēt un risināt uzņēmuma SIA LVCT uzņēmējdarbības problēmas, izstrādāt priekšlikumus un sniegt ekonomiski pamatotus ieteikumus pētījumu rezultātā konstatēto problēmu teorētiskam un praktiskam risinājumam. Diplomdarba kopējais lapu skaits ir 80 lappuses. Darbā ir sastādītas 30 tabulas, attēloti 37 attēli, izmantotas 10 formulas un rakstot darbu izmantoti 21 literatūras avoti. Diplomdarbs sastāv no 5 daļām analītiskās, projektu aprēķinu tehnoloģiskās, darba un dabas aizsardzības un grafiskās. Analītiskajā daļā apskatīts uzņēmuma SIA LVCT sniegtais pakalpojumu klāsts, organizatoriskā struktūra, konkurenti, būtiskākie finanšu rādītāji un veikta SVID analīze, lai konstatētu un aktualizētu uzņēmējdarbības problēmu. Projektu aprēķinu daļā tika sniegti trīs priekšlikumi uzņēmējdarbības attīstībai, kas būtu reklāmas aktivitātes veicināšanas pasākumi, izmaksu optimizēšanas pasākums un darbinieku motivācijas veicināšanas pasākumi. Tehnoloģiskajā daļā ir izstrādāt datu bāze uzņēmuma līgumiem, izmantojot MS Excel datorprogrammu ar iespējamām datu atlasīšanas funkcijām. Darba un dabas aizsardzības daļā tika novērtēti uzņēmumā iespējamie darba riski, un tika sniegti priekšlikumi kā novērts vai minimizēt atklātos darba riskus. Grafiskajā daļā attēloti autora projekta laikā iegūtie un sasniegtie rezultāti. Diplomprojekta mērķis tika sasniegts, konstatējot problēmu un sniedzot ekonomiski pamatotus priekšlikumus tās pakāpeniskai novēršanai.
Keywords Būvprojektēšanas uzņēmuma attīstības projekts
Keywords in English Construction Design Companys Development Project
Language lv
Year 2012
Date and time of uploading 29.05.2012 16:38:30