Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Valsts budžeta finansēšana un administrēšana”
Title in English “State Budget Financing and Administration”
Department 22315 Department of Customs and Taxes
Scientific advisor V.Andrējeva, RTU profesore
Reviewer K.Ketners, RTU profesors
Abstract ANOTĀCIJA Diplomdarbā ir aprakstīts valsts budžeta finansēšanas un administrēšanas procesa darbība. Ir veikta budžeta finansēšanas un administrēšanas analīze, tās mērķu un uzdevumu rezultātu apkopojums. Darba pētījuma objekts ir valsts budžeta finansēšanas un administrēšanas process un tā vājas un stipras puses. Pētījuma priekšmets ir Valsts rīcība, finansējot un administrējot valsts budžetu un šis darbības rezultātus. Diplomdarba mērķis ir valsts budžeta finansēšanas un administrēšanas procesa analīze un priekšlikumu sniegšana tās iespējamajai uzlabošanai. Uzdevumu mērķa sasniegšanai veikta Valsts rīcības izpēte finansējot un administrējot budžetu, Valsts darbības un prioritātes atbilstība valsts kopējām vajadzībām, un sniegt priekšlikumus par tās trūkumu uzlabošanu un pilnveidošanu. Darba mērķa sasniegšanai, izvirzītie uzdevumi: 1. Definēt valsts budžeta finansēšanas un administrēšanas darbību; 2. Aprakstīt finansēšanas un administrēšanas procesu; 3. Izpētīt valsts budžeta finansēšanas un administrēšanas principus; 4. Veikt valsts prioritātes izpēti, finansēšanas un administrēšanas procesa; 5. Izvērtēt finansēšanas un administrēšanas procesu atbilstību valsts kopējiem prioritātēm; 6. Apkopot informāciju par analīzē konstatētām nepilnībām un sniegt priekšlikumus. Diplomdarbs sastāv no 2 daļām un 12 nodaļām, kur 1. daļā ir aprakstīta valsts budžeta vēsture, budžeta teorijas un deficīts un 2. daļā tiek analizēta valsts budžeta finansēšana un administrēšana, novērtējot tās atbilstību valsts kopējam vajadzībām. Diplomdarbs sastāv no 60 lpp., ietverot sevī 13 attēlus, 14 tabulas un 21 izmantotās literatūras avotus.
Keywords „Valsts budžeta finansēšana un administrēšana”
Keywords in English “State Budget Financing and Administration”
Language lv
Year 2012
Date and time of uploading 29.05.2012 15:24:53