Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Computer Systems
Title in original language Animēto programmatūras aģentu analīze un izstrāde
Title in English Analysis and Development of Animated Software Agent
Department 12300 Institute of Applied Computer Systems
Scientific advisor J.Grundspeņķis, STP kat. profesors
Reviewer
Abstract Maģistra darba nosaukums ir Animēto programmatūras aģentu analīze un izstrāde. Darba galvenie pētniecības virzieni: apkopot un analizēt animēto programmatūras aģentu izveides, emociju atspoguļojuma datu iegūšanas metodes, sistēmas un paņēmienus. Maģistra darbs sastāv no četrām pamatnodaļām, ievada, secinājumiem un priekšlikumiem, tajā iekļauts literatūras saraksts, kā arī attēlu un tabulu saraksts. Ievadā dots ieskats darba problemātikā, formulēts darba mērķis un uzdevumi. Darba pirmajā nodaļā ir apskatīti, analizēti un sistematizēti, kā arī salīdzināti dažādi animēti apmācības aģenti, dota šādu aģentu lietojumu, darbības pamatprocesu un sistēmu komponenšu mijiedarbība un raksturojums. Otrajā daļā apkopotas, sistematizētas un analizētas seju atpazīšanas metodes, paņēmieni, sistēmas un iespējas. Aplūkotas un analizētas dažādu metožu kombinēšanas iespējas, dots metožu salīdzinājums. Trešajā maģistra darba nodaļā apzinātas un analizētas cilvēka sejas izmaiņu formalizēšanas iespējas, veikts 3D skenēšanas eksperiments, dota datu apstrāde, izveidots 3D modelis, modelis salīdzināts ar iepriekš veikto analīzi. Specificēti 3D antropometrisko pētījumu rezultāti. Ceturtajā daļā apkopotas un analizētas aģenta reakcijas plānošanas iespējas, veikta aģenta realizācijas iespēju analīze un realizēti viena iegūšanas veida aģentu prototipi vairākos pieejamos rīkos. Maģistra darba secinājumi un priekšlikumi ir apkopoti darba noslēguma nodaļā. Darba apjoms ir 83 lappuses, darbā ir 23 attēli, 21 tabula un literatūras saraksts, kas satur 67 vienumus.
Keywords Animēts programmatūras aģents, sejas izteiksmes, emociju attēlojums
Keywords in English Animated Software Agnet, facial expresions, emotion displaying
Language lv
Year 2010
Date and time of uploading 19.04.2011 13:26:50