Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Economics
Title in original language "Speciālas medicīnas pakalpojumu programmas nodrošināšana Latvijā "
Title in English "Provision of special medical services programme in Latvia"
Department
Scientific advisor Dr.oec., prof. K.Didenko
Reviewer Dr.oec. N.Dubro
Abstract Pētījuma objekts - veselības aprūpes sistēma Latvijā. Pētījuma priekšmets - speciālā medicīnas pakalpojuma programma jeb organizētais vēža skrīnings. Pētījuma mērķis - izstrādāt finansējuma apjoma prognozēšanas modelis speciālās medicīnas pakalpojumu programmas nodrošināšanai Latvijā. Pētījuma uzdevumi: 1.Analizēt veselības aprūpes dinamiku Latvijā. 2.Pamatot speciālās medicīnas pakalpojumu programmas nepieciešamību Latvijā. 3.Analizēt Eiropas Savienības valstu pieredzi speciālās medicīnas pakalpojumu programmas īstenošanā. 4.Analizēt speciālās medicīnas pakalpojumu programmas attīstību un īstenošanas kārtību Latvijā. 5.Izstrādāt speciālās medicīnas pakalpojumu programmas finansējuma apjoma prognozēšanas modeli. Novitātes: 1.Pētījuma ietvaros autore analizē uzaicinājuma vēstuļu uz dzemdes kakla vēža skrīningu un krūts vēža skrīningu izmantošanas struktūru trīs gadu griezumā, kā arī formulē atlikto apmeklējumu problēmu un tās izraisītās sekas. 2.Pētījuma ietvaros autore izstrādā speciālās medicīnas pakalpojumu programmas finansējuma apjoma prognozēšanas modeli, kuru var izmantot krūts vēža skrīninga un dzemdes kakla vēža skrīninga programmas finansējuma apjoma plānošanai. Pētījuma veikšanas ierobežojumi: 1.Organizētas vēža skrīnings Latvijā iever trīs programmas krūts vēža skrīningu, dzemdes kakla vēža skrīningu un kolorektālā (zarnu) vēža skrīningu. Šī pētījuma ietvaros kolorektālā vēža skrīnings netiek iekļauts organizētā vēža skrīninga jēdzienā, jo tiek īstenots pēc citiem principiem. 2.Izstrādātais finansējuma apjoma prognozēšanas modelis ir izmantojams krūts vēža skrīninga un dzemdes kakla vēža skrīninga programmas finansējuma apjoma plānošanai. Šo modeli nevar uzskatīt par universālu un pielietot citu veselības aprūpes pakalpojumu programmu finansējuma apjoma prognozēšanai bez attiecīgo izmaiņu veikšanas un modeļa pārveidošanas, lai tas atbilstu normatīvajos aktos aprakstītai plānošanas metodikai. Darba analītiskā daļā autore raksturo veselības aprūpes sistēmas attīstību un organizatorisko struktūru Latvijā. Tiek analizēti tādi veselības aprūpes rādītāji kā nodrošinājums ar ārstniecības personām, to sadalījums pa statistiskajiem reģioniem, neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbs, ambulatoro apmeklējumu struktūra, kā arī ārstniecības iestāžu nodrošinājums ar diagnostisko aparatūru. Autore akcentē arvien pieaugošo saslimstību ar onkoloģiskām saslimšanām un argumentē speciālās medicīnas pakalpojumu programmas nepieciešamību Latvijā. Tiek analizēta Eiropas Savienības valstu pieredze krūts vēža skrīninga un dzemdes kakla vēža skrīninga īstenošanā. Darba teorētiskā daļā autore raksturo speciālās medicīnas pakalpojumu programmas ieviešanas pamatprincipus. Šajā daļā tiek analizēta organizētā vēža skrīninga programmu krūts vēža skrīninga un dzemdes kakla vēža skrīninga, īstenošanas kārtība Latvijā, to skaitā programmas īstenošanas ierobežojumi, mērķa grupas populācijas aptveres rādītāji, izmaksu veidošanās un programmas finansējums. Teorētiskā daļā autore formulē atlikto apmeklējumu problēmu un tās izraisītās sekas, kā arī izstrādā speciālās medicīnas pakalpojumu programmas finansējuma apjoma prognozēšanas modeli. Darba zinātniski praktiskā daļā autore izveido nepieciešamā gada finansējuma prognozi, izmantojot Holta Vintera eksponenciālās izlīdzināšanas modeli ar diviem parametriem, kas tika izstrādāts darba teorētiskā daļā.
Keywords veselības aprūpe, vēža skrīnings, finansējuma apjoma prognozēšanas modelis
Keywords in English health care, cancer screening, financial estimate model
Language lv
Year 2012
Date and time of uploading 27.05.2012 22:16:41