Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Zīmola vērtības noteikšana uzņēmumā
Title in English Setting a company"s brand value
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Mg.oec.,pr.doc.J.Mežiels
Reviewer Mg.oec.D.Ščeulovs
Abstract Bakalaura darba mērķis ir noteikt uzņēmuma SIA Rīgas apavi Ltd zīmola Walking vērtību, kuras noteikšanai tiek izmantotas dažādas metodes. Darba teorētiskajā apskata daļā tiek aprakstīta zīmola būtība, tā īpašības. Tiek sniegts ieskats par pasaules augsti novērtētiem zīmoliem un to vērtību izmaiņām, kā arī aplūkots pazīstamāko zīmolu tops Latvijā. Darbā tiek aplūkota zīmola būtība no nemateriālo aktīvu viedokļa, kā arī jauna pieeja zīmola vērtības veidošanā sociālā kapitāla stratēģija, kura papildina un pilnveido mārketinga stratēģijas elementus ar jaunu skatījumu uz to, kā tirgū virzīt zīmolu un kā izveidot savstarpēju uzticību starp zīmolu un patērētājiem. Teorētiskajā daļā tiek aprakstītas četras metodes, ar kurām var noteikt zīmola vērtību. Viena no tām ir zīmola peļņas un spēka metode, kas tiek izmantota pasaules zīmolu vērtības noteikšanai, otra ir metode, kas balstīta uz atbrīvošanu no rojalti izmaksām jeb izmaksām, kas saistītas ar zīmola uzturēšanu. Trešā metode ir uzvijas peļņas metode, kuras pamatā tiek aplūkota peļņas daļa, kas uzņēmumam ir radusies tieši zīmola izmantošanas dēļ, bet ceturtā metode balstās uz patērētāju aptauju. Pētījumu un aprēķinu daļā tiek sniegts uzņēmuma SIA Rīgas apavi Ltd uzņēmējdarbības un finansiālo rādītāju raksturojums un to izmaiņas no 2007. līdz 2011. gadam. Darbā tiek pētīti tā konkurenti un nozare pēc M.Portera Piecu spēku modeļa. Lai noteiktu uzņēmuma SIA Rīgas apavi Ltd zīmola Walking vērtību, tiek sniegts tā raksturojums un ar to saistītās izmaksas, kā arī pielietotas dažādas metodes vērtības noteikšanai pēc analītiskajā daļā aprakstītajām metodēm. Pēc Walking zīmola novērtēšanas tiek secināts, ka tā vērtība ir ļoti zema un ir nepieciešami risinājumi tās celšanai. Viens no secinājumiem - zīmola Walking vērtība lielā mērā ir atkarīga no uzņēmuma peļņas vai zaudējumiem. Aprēķinu metodes liecina, ka Walking zīmols nav vērtīgs un nesniedz uzņēmumam papildus peļņu. Bakalaura darba ietvaros kā viena no metodēm zīmola Walking vērtības noteikšanai tiek izmantota aptauja, pēc kuras tiek secināts, ka Walking zīmols ir atpazīstams, bet respondentiem ir izveidojies noteikts vērtējums un asociācijas par to, kas ir negatīvas, tādēļ tiek secināts, ka uzņēmumam ir nepieciešamas būtiskas izmaiņas, kas vērstas uz Walking zīmola attīstību, lai mainītu patērētāju attieksmi pret to. Teorētiskā apskata ekonomiskajai analīzei tiek izmantota ekonomiski zinātniskā literatūra, interneta resursi, bet informatīvās un statistiskās bāzes veidošanai tiek izmantotas interneta resursu statistiskās datu bāzes un SIA Rīgas apavi Ltd publicēto gada pārskatu dati un nepublicēta cita veida informācija. Bakalaura darbā kopā izmantoti 32 literatūras avoti, 22 attēli, 7 tabulas un 7 formulas, tas sastādīts uz 65 lappusēm ar diviem pielikumiem.
Keywords Zīmola vērtība
Keywords in English Brand value
Language lv
Year 2012
Date and time of uploading 28.05.2012 11:36:20