Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Transport Systems Engineering
Title in original language Lidostas autolifta projektēšana SolidWorks vidē
Title in English Design of an Airport Catering Truck in SolidWorks
Department
Scientific advisor Lektore Zoja Smorodova
Reviewer Profesors Aleksandrs Urbahs
Abstract Diplomdarbs ar nosaukumu Lidostas autolofta projektēšana SolidWorks vidē tika izstrādāts ar mērķi gūt praktiskas iemaņas pacelšanas mehānismu projektēšanā un optimizēšanā, kā arī nostiprināt esošās un iegūt jaunas iemaņas darbā ar CAD/CAE programmatūru. Diplomdarba uzdevuma izpildē tika izmantotas CAD/CAE programmatūras sniegtās iespējās, nozares speciālistu teorētiskie aprēķini, kā arī ņemti vērā pieredzējušu konstruktoru sniegtie padomi un rekomendācijas. Veidojot diplomdarbu tika izpētīti uzņēmumā LAS-1 ražotie lidmašīnu virszemes apkalpošanas automobiļi, noskaidrota to ekspluatācijas specifika un izstrādāts pacelšanas mehānisms ar unificētām detaļām četriem automobiļiem. Diplomdarba pirmajā nodaļā sniegts neliels ieskats lidmašīnu virszemes apkalpošanas tehnikas vēsturē. Otrajā nodaļā sīkāk aprakstīta uzņēmumā ražotā tehnika, kur pielietotas šķēru tipa pacelšanas mehānisms, kā arī sniegts neliels ieskats šo automobiļu ekspluatācijas specifikā. Trešajā nodaļā apskatīti dažādi pacelšanas mehānismu iespējamie veidi, un analizētas to priekšrocības un trūkumi, kā arī šajā nodaļā tiek pamatota pacelšanas mehānisma tipa izvēle. Ceturtajā daļā tika noteikts projektējamo pacelšanas mehānismu konfigurāciju skaits, kā arī izvēlēta kinemātiskā shēma. Tika aprēķināti uz pacelšanas mehānismu darbojošies spēki, un izvēlēti materiāli, no kā tiks izgatavota konstrukcija. Pacelšanas mehānisms tika projektēts SolidWorks vidē, un pēc tam izveidotais modelis tika pārbaudīts ar programmas SolidWorks Simulation palīdzību. Diplomdarba beigās izvietoti secinājumi un priekšlikumi Diplomdarba kopapjoms 75 lpp, 55 attēli, 4 tabulas, 59 formulas, 11 literatūras avoti.
Keywords autolifts, pacelšanas mehānisms, SolidWorks
Keywords in English catering truck, scissor lifting mechanism, SolidWorks
Language lv
Year 2012
Date and time of uploading 25.05.2012 21:23:51