Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Economics
Title in original language “Eiropas Savienības struktūrfondu ietekme uz Latvijas attīstību”
Title in English „Impact of the EU structural funds on economic development of Latvia”
Department
Scientific advisor Lektors U.Kamols
Reviewer Asoc.prof. T.Survilo
Abstract Bakalaura darba autore ir Dace Muskare un tā tēma ir Eiropas Savienības struktūrfondu ietekme uz Latvijas attīstību. Darba mērķis ir izpētīt kā Eiropas Savienības struktūrfondi ietekmē Latvijas valsts attīstību. Pirmajā daļā autore ir apkopojusi informāciju par Eiropas Savienības struktūrfondu politiku, vadībā iesaistītajām institūcijām un 2007. 2013. plānošanas periodā esošajiem fondiem, to darbības programmām un sniegtajiem finansējumiem. Darba otrajā daļā ir analizētās problēmas izglītībā, bezdarbā un transporta infrastruktūrā, kā arī to saistītos projektus. Izglītības jomā ir analizētas pirmsskolas izglītības iestādes, kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei materiālās bāzes nodrošināšana un augstākās izglītības telpu un iekārtu modernizēšana, tajā skaitā, izglītības programmu apgūšanas iespējas personām ar funkcionāliem traucējumiem. Bezdarba jomā ir apkopota informācija par projektiem, kas ir saistīti ar algotajiem pagaidu darbiem pašvaldībās, bedarbnieku un darba meklētāju apmācībām un mūžizglītības pasākumu nodarbinātām personām, kuras ir pakļautas bezdarba riskam. Transporta infrastruktūras jomā analizēta informācija par TEN T autoceļiem, TEN T dzelzceļiem, lielajām ostām un lidostām. Darba beigās tika veikta aptauja Eiropas Savienības struktūrfondu ietekme uz Latvijas attīstību, kuras mērķis bija noskaidrot kāds ir Latvijas iedzīvotāju viedoklis par Eiropas Savienības struktūrfondiem un to darbību. Darbs satur 61 lpp teksta, kurā ietilpst arī satura rādītājs un bibliogrāfiskais saraksts, 6 tabulas, 12 attēli un viens pielikums. Bibliogrāfiskajā sarakstā ir iekļauti 41 literatūras avoti
Keywords ES struktūrfondi
Keywords in English EU structural funds
Language lv
Year 2012
Date and time of uploading 25.05.2012 18:46:26