Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Muitas loma starptautiskās noziedzības novēršanā”
Title in English “Customs role in international crime prevention”
Department 22315 Department of Customs and Taxes
Scientific advisor A.Gulbis, RTU docents (prakt.), Mg.oec.
Reviewer N.Rudzītis, RTU docents (prakt.), Mg.oec.
Abstract Darba autors ir Ēriks Macijevskis. Darba nosaukums ir Muitas loma starptautiskās noziedzības novēršanā. Temata aktualitāte – intensīva starptautiskās noziedzības novēršana ir efektīvas muitas kontroles darbība. Lai arī kontrabandas apjomi joprojām ir lieli, situācija kontrabandas apkarošanā ir jūtami uzlabojusies kopš atbildīgo dienestu pretkontrabandas kontroles pasākumu pastiprināšanas, ko pierāda akcīzes nodokļa iekasēšanas pieaugošie radītāji no aprīļa. Viens no svarīgākajiem Latvijas Republikas valsts pamatbudžetu veidojošajiem nodokļiem ir akcīzes nodoklis, to bieži vien sauc par patēriņa nodokli, tas ir otrais lielākais netiešais nodoklis pēc ieņēmuma apjoma. Tas, cik lieli ir ši nodokļa ienākumi, galvenokārt atkarīgs no ekonomiskās situācijas valstī un tā, cik efektīvi tiek apkarota nelegālo akcīžu preču nonākšana valstī. Pasaulē ir pieaugušas prasības sabiedrības drošības garantēšanā, taču muitai ir jāsaglabā līdzsvars starp kontroles un tirdzniecības veicināšanas pasākumiem, tajā skaitā nodrošinot precīzu muitas maksājumu aprēķināšanu un iekasēšanu. Muitas politikai ir jābūt ne tikai labvēlīgai starptautiskajai tirdzniecībai, bet kontroles jautājumos tā jārealizē neradot liekus šķēršļus tirdzniecības procesiem. Diplomdarbs sastāv no trīs nodaļām. Pirmajā nodaļā tiek apskatīta starptautiskā noziedzība. Neviena valsts nespēj veiksmīgi attīstīties, neveicinot preču pārvietošanu pāri tās robežai vai to ievešanu valstī, līdz ar to, nepieciešams pasākumu kopums šo procesu organizēšanai un kontrolei – muita. Otrajā nodaļā tiek pētīta muitas loma valsts ekonomikā. Kā daļa no valsts ārējās politikas, muitas politikas mērķis ir realizēt valsts ārējās ekonomiskās intereses, lai ne tikai aizsargātu ekonomiku no sabrukuma, bet arī maksimāli veicinātu tās izaugsmi.Trešā nodaļa tiek izskatīta starptautiskās noziedzības novēršana. Muitas dienests līdztekus saviem daudzajiem pienākumiem, kas saistīti ar valsts šķērsojošo kravu kontroli un uzskaiti, ir atbildīgs arī par sabiedrības aizsargāšanu no dažādu to apdraudošo preču ievešanas valstī. Pētījumā iegūtie rezultāti detalizēti aplūkoti darba nodaļās un tiek izvirzīti darba aizstāvībai, ir konstatējums un pārliecība par starptautiskās noziedzības apkarošanas tālākas pilnveidošanas nepieciešamību. Darba apjoms ir 60 lappuses. Darbs sastāv no 1 tabulas un 12 attēliem. Darbā ir piedāvāti vairāki priekšlikumi, lai uzlabotu situāciju valstī, iesaistot muitu tajā.
Keywords Muitas loma starptautiskās noziedzības novēršanā
Keywords in English Customs role in international crime prevention
Language lv
Year 2012
Date and time of uploading 25.05.2012 11:57:25