Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Biroju nomas tirgus attīstība Latvijā"
Title in English "Office rental market development in Latvia"
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Dr.oec.,prof. K.Didenko
Reviewer Dr.oec. V.Vasiļjeva
Abstract Pēdējās desmitgades laikā nekustamā īpašuma tirgū ir vērojama raita dinamika. Ir bijusi gan ātra izaugsme, gan pieredzēta nekustamā īpašuma burbuļa plīšana, kam sekoja strauja tirgus lejupslīde. Cilvēktiesību normas paredz, ka ikvienam cilvēkam ir tiesības uz mājokli, tāpēc valstī ir nozīmīgi veidot stabilu valsts makroekonomisko politiku, jo tā ir cieši saistīta ar stāvokli nekustamā īpašuma tirgū, tādējādi aktivitāte nekustamā īpašuma tirgū norāda uz valsts ekonomiskās attīstības rādītājiem. Tomēr nekustamais īpašums ir nepieciešams ne tikai cilvēka normālas dzīves eksistencei, bet tas arī ir viens no primārajiem aspektiem komerciālās darbības veikšanas nodrošināšanai. Pētījuma objekts ir nekustamā īpašuma tirgus Latvijā. Pētījuma priekšmets ir stratēģiju pielietošana biroju nomas uzņēmumos, darbības rādītāju uzlabošanai. Maģistra darba mērķis izveidot uzņēmuma sabalansēto rādītāju sistēmas pamatmodeli biroju nomas uzņēmumiem un izstrādāt stratēģiju pielietošanu atkarībā no uzņēmumu izaugsmes posma. Maģistra darba uzdevumi: raksturot nekustamā īpašuma tirgus nozari; raksturot nozares ietekmējošos sociāli ekonomiskos faktorus; izanalizēt ekonomiskās situācijas rādītājus saistībā ar nekustamo īpašumu nozari Latvijā; izstrādāt pielietojamās stratēģijas uzņēmuma attīstībai attiecīgā uzņēmuma izaugsmes periodā; izveidot biroju nomas uzņēmuma sabalansēto rādītāju sistēmas pamatmodeli; izstrādāt priekšlikumus biroju nomas uzņēmumu attīstības sekmēšanai. Maģistra darba hipotēze ir biroju nomas cenu maiņu veicina pieprasījuma pieaugums vai samazinājums biroju telpu nomas tirgū, kuru ietekmē gan iekšējās vides faktori, gan ārējās vides faktori, kā rezultātā, biroju nomas uzņēmumos, izaugsmes veicināšanai, ir nepieciešams pielietot attiecīgas stratēģijas, konkrētos uzņēmuma attīstības posmos. Darba izstrādāšanai tika izmantotas šādas pētījuma metodes: monogrāfiskā metode, abstrakti loģiskā metode, ekonomiski statistiskā metode, analīze, grafiskā metode. Maģistra darba ierobežojumi: 1. Biroju nomas tirgus attīstības izpētei Latvijā, par pamatu tika ņemti nekustamo īpašumu rādītāji Rīgā. Autores izvēle tiek pamatota ar biroju lielo koncentrāciju Rīgā, kas tādējādi ļaus dziļāk iedziļināties tieši šī nekustamā īpašuma sektora analīzē un vispārināti attiecināt to uz kopējām biroju nomas tirgus tendencēm Latvijā. 2. Darba pētījums tika ierobežots ar publiski iegūstamajiem statistiskajiem datiem. Tā kā nekustamo īpašumu var uzskatīt gan par privātpersonas, gan komersantu pirmās nepieciešamības preci, tad maģistra darba aktualitāte balstās uz nepietiekami izpētīto un apkopoto informāciju par komerciālajām vajadzībām paredzēto nekustamo īpašumu tirgu un tā attīstību, kā arī ar krasajām cenu un kopējās attīstības svārstībām, kas Latvijas nekustamo īpašumu tirgu piemeklēja laika posmā no 2004. gada līdz 2011. gadam. Maģistra darbā tika izstrādātas šādas novitātes: 1. Pamatojoties uz veikto pētījumu tika izstrādāts modelis biroju nomas uzņēmumos pielietojamajām stratēģijām atkarībā no ekonomiskā cikla, izveidota stratēģiju metodoloģija un pielietošana. 2. Izveidots biroju nomas uzņēmumu sabalansēto rādītāju sistēmas pamatmodelis. Maģistra darbs ir 95 lappuses plašs. Tajā ir iekļautas 9 tabulas, 36 attēli un 1 pielikums. Maģistra darba izveidei autore izmantoja 51 latviešu un ārzemju literatūras avotu.
Keywords birojs, noma, stratēģija, sabalansēto rādītāju sistēma, attīstība
Keywords in English office, rent, strategy, balanced scorecard system, development
Language lv
Year 2012
Date and time of uploading 24.05.2012 14:04:59