Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Business Logistic
Title in original language „Loģistikas uzņēmuma darbības pilnveidošanas iespējas”
Title in English “Opportunities for Enhancing Business Performance of a Logistics Company”
Department 22300 Institute of International Business and Customs
Scientific advisor Asoc.prof. V.Skribans
Reviewer Prof. N.Sprancmanis
Abstract Diplomprojekta tēma ir Loģistikas uzņēmuma darbības pilnveidošanas iespējas un tā autore ir Kristīne Sauja. Diplomprojekta mērķis ir izpētīt loģistikas uzņēmuma darbību un izstrādāt darbības pilnveides pasākumu kompleksu atbilstoši aktuālajiem tirgus apstākļiem. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, nepieciešams noteikt tā sasniegšanai risināmos uzdevumus: 1.Analizēt uzņēmuma loģistiskas darbību un uzņēmuma darbības vidi; 2.Izpētīt loģistikas uzņēmuma darbības pilnveidošanas teorētiskās iespējas; 3.Izstrādāt priekšlikumus uzņēmuma loģistisko izmaksu optimizēšanai; 4.Izstrādāt loģistikas uzņēmuma pieprasījuma veicināšanas pasākumu kompleksu; Diplomprojekts sastāv no ievada, 3 daļām, secinājumiem un priekšlikumiem, kā arī bibliogrāfiskā saraksta. Pirmajā daļā tiek analizēta loģistikas uzņēmuma darbība un uzņēmuma darbības veida funkcionālās īpašības, kā arī analizēta uzņēmuma darbības vide. Otrajā daļā tiek pētītas teorētiskās loģistikas uzņēmuma darbības pilnveidošanas iespējas pieprasījuma veicināšanai un loģistikas izmaksu optimizēšanai. Trešajā daļā tiek izstrādāti priekšlikumi, lai optimizētu uzņēmuma loģistiskās izmaksas un veicinātu pieprasījumu. Tiek novērtētas uzņēmuma turpmākās attīstības perspektīvas. Darba ietvaros ir ietverta informācija par "SIA LDE Trade" laika posmā no 2010. 2011. gadam. Diplomprojekta apjoms ir 61 lpp., 4 tabulas, 16 attēli. Darba uzrakstīšanai izmantoti 26 literatūras avoti.
Keywords Loģistikas uzņēmums
Keywords in English Logistics Company
Language lv
Year 2012
Date and time of uploading 24.05.2012 10:44:13