Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Economics
Title in original language „Tautsaimniecības struktūrizmaiņu nozīme ekonomikas izaugsmē”
Title in English „Role of structural changes of national economy for economic growth”
Department
Scientific advisor Dr.oec. J. Saulītis
Reviewer Dr.oec. L. Krilovs
Abstract Maģistra darba autore ir Rīgas Tehniskās universitātes Tautsaimniecības un reģionālās attīstības institūta Ekonomikas teorijas un tautsaimniecības katedras studente Aleksandra Mihņenoka. Maģistra darba tēma ir Tautsaimniecības struktūrizmaiņu nozīme ekonomikas izaugsmē. Darba mērķis ir balstoties uz tautsaimniecības struktūrizmaiņu teorētisko aspektu analīzi un Latvijas tautsaimniecības struktūrizmaiņu izpēti pēdējo 20 gadu laikā, parādīt tautsaimniecības struktūras izmaiņu ietekmi uz Latvijas ekonomikas izaugsmi. Maģistra darba pirmajā nodaļā tika izpētīti un aprakstīti tautsaimniecības struktūras un struktūrizmaiņu būtības teorētiskie aspekti, tika noteikti struktūrizmaiņu cēloņi un priekšnosacījumi, to ietekme uz ekonomikas rādītājiem un tika izpētīta tautsaimniecības struktūrizmaiņu un ekonomikas izaugsmes sakarība. Pirmās nodaļas ietvaros veiktās analīzes rezultāti sniedza teorētisko pamatu tautsaimniecības struktūrizmaiņu procesu analīzei Latvijas ekonomikā un to ietekmes uz ekonomikas izaugsmi noteikšanai. Maģistra darba otrā nodaļa tika veltīta Latvijas tautsaimniecības sektoru proporciju izmaiņu analizēšanai, izmantojot statistiskus datus. Darba trešajā nodaļā, balstoties uz pirmās nodaļas struktūrizmaiņu un to sakarības ar ekonomikas izaugsmi teorētisko aspektu izpēti, un otrajā nodaļā veikto struktūrizmaiņu analīzi Latvijā pēdējo 20 gadu laikā, tika izstrādāts makroekonomiskais modelis, kas atspoguļo tautsaimniecības struktūrizmaiņu ietekmi uz Latvijas ekonomikas izaugsmi. Kā inovatīvais risinājums, maģistra darbā tika izstrādāts makroekonomiskais modelis, kas parāda struktūrizmaiņu ietekmi uz Latvijas ekonomikas izaugsmi, t. i., kā nefinanšu investīciju, nodarbināto skaita un darbaspēka produktivitātes pieauguma tempi katrā no tautsaimniecības sektoriem (lauksaimniecības, rūpniecības un pakalpojumu sektori) ietekmē attiecīgā sektora pievienotās vērtības pieauguma tempu, un kā tautsaimniecības sektoru pievienotās vērtības pieauguma tempi ietekmē kopējās pievienotās vērtības pieauguma tempu. Maģistra darbs ir izklāstīts uz 86 lapaspusēm un ilustrēts ar 23 attēliem, 6 tabulām un 10 pielikumiem.
Keywords struktūrizmaiņas, tautsaimniecības sektori, ekonomikas izaugsme
Keywords in English structural changes, national economy sectors, economic growth
Language lv
Year 2012
Date and time of uploading 23.05.2012 15:12:01