Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Transportation Engineering
Title in original language „Satiksmes organizācijas optimizācija Brīvības ielas posmā, Rīgā” („Ceļa pārvada pār dzelzceļu rekonstrukcija Brīvības ielā, Rīgā”)
Title in English „Traffic Organization Optimization at Brivibas Street Section in Riga” („Reconstruction of the Overpass over the Railroad at Brivibas Street in Riga”)
Department 24100 Institute of Transport Infrastructure Engineering
Scientific advisor Mr.sc.ing. J.Barkāns
Reviewer inž. J.Blūmiņš
Abstract Brīvības iela ir viena no maģistrālajām pilsētas ielām. Pārvads pār dzelzceļu jeb VEF tilts ir ceļa posms, kurš esošajā situācijā nespēj nodrošināt pietiekamas satiksmes kvalitātes prasības. Šajā darbā tika meklēti un aprakstīti Brīvības ielas galvenie satiksmes plūsmas veidojošie principi un tika secināts, ka par galveno satiksmi bremzējošo posmu no tiem, ir uzskatāms ceļu pārvads pār dzelzceļu. Lai nodrošinātu esošo satiksmes intensitāšu augstvērtīgu servisa līmeni, tika projektēta esošā ceļu pārvada rekonstrukcija, kura varētu uzlabot satiksmes kvalitāti šajā Brīvības ielas posmā. Darbā tika aplūkoti transporta modelēšanas pamati gan teorētiskie, gan praktiskie. Transporta modelēšanas programmatūra VISSIM tika izmantota, lai modelētu esošos un perspektīvos satiksmes simulācijas modeļus. Inženierprojekta ietvaros tika veikti perspektīvā rekonstrukcijas varianta detalizēti konstrukcijas aprēķini, kā arī sagatavoti rasējumi. Izstrādājot VEF tilta perspektīvo rekonstrukcijas variantu, tika uzlabota satiksmes plūsmas kvalitāte par 25% un vidējais posma servisa līmenis paaugstināts no esošā C līmeņa līdz B līmenim. Lai sasniegtu šāda veida transporta plūsmas uzlabojumus, būtu nepieciešama esošā pārvada paplašināšana un tramvaja sliežu ceļa pacelšana augstākā līmenī. Ceļu pārvada rekonstrukcijas projekts vispirms izvērtēja dažādu tipa konstrukciju risinājumus tramvaja sliežu ceļa pacelšanai augstākā līmenī. Kā vispiemērotākais variants tramvaja sliežu pārvadam tika izvēlēta daudzlaidumu tērauda kopne. Lai veiktu nepieciešamā tramvaja pārvada projektēšanu un konstrukcijas analīzi, tika izmantota galīgo elementu modelēšanas programma Midas Civil, kamēr nepieciešamo tilta konstrukciju elementi tika projektēti saskaņā ar Eirokoda prasībām. Darbs satur 134 lappuses, 63 attēlus un 29 tabulas. Darba izstrādei izmantoti 5 literatūras avoti.
Keywords Brīvības ielas posms Rīgā. Satiksmes organizācijas optimizācija. Ceļa pārvada rekonstrukcija.
Keywords in English Brivibas Street Section in Riga. Traffic Organization Optimization. Reconstruction of the Overpass.
Language lv
Year 2012
Date and time of uploading 22.05.2012 22:30:07