Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Muitas kontroles pasākumi brīvajās zonās”
Title in English “Measures of Customs Control in Free Zones”
Department 22315 Department of Customs and Taxes
Scientific advisor A.Gulbis, RTU docents (prakt.), Mg.oec.
Reviewer A.Čevers, RTU docents (prakt.), Mg.iur.
Abstract ANOTĀCIJA Brīvās zonas darbības mērķis ir veicināt Latvijas Republikas līdzdalību starptautiskajā tirdzniecībā, piesaistīt investīcijas, attīstīt atsevišķu reģionu ekonomisko stāvokli.Latvijas teritorijā pastāv četras brīvās zonas un šīm zonām ir piemēroti nodokļu atvieglojumu un īpašu muitas kontroles pasākumu kopums. Līdz ar to izvēlētā darba tēma Muitas kontrole brīvajās zonās ir aktuāla arī šobrīd, jo investīciju piesaiste, valsta ekonomiskā attīstība ir svarīga visos laikos katrai valstij.Bet lai šīs zonas darbotos nepārkāpjot brīvo zonu izveides nosacījumus un ar precēm veiktu tikai atļautas darbības nepieciešama īpaša muitas kontrole. Šī darba pētījuma objekts ir muitas kontrole brīvajās zonās, kas ir viss pasākumu kopums, kas tiek veikts, lai izsekotu tam, lai preces, kas ir nonākušas brīvajā zonā,netiek izlaistas brīvajā apgrozījumā . Šī darba pētījuma priekšmets ir preču uzskaites sistēma brīvajā zonā, kurā ir nepilnības un kuras rezultātā var rasties muitas parāds. Tieši tāpēc arī preču uzskaites sistēma ir svarīga, lai uzskaitīt visas tās preces ,kuras atrodas brīvās zonas teritorijā pēc precīziem preču kodiem un ievērojot katras preces specifiku. Darba mērķis ir aprakstīt kā muitas dienesta darbinieki kontrolē brīvās zonas teritorijā esošās preces un konstatēt galvenās problēmas, kas traucē pilnīgai kontrolei, un rast risinājumus, kā šīs problēmas novērst. Lai sasniegtu izvirzīto darba mērķi , tiks veikti sekojoši uzdevumi: 1) Tiks apskatīts brīvo zonu izveidošanas mērķis un darbības Latvijas valsts teritorijā; 2) Salīdzināta Latvijas brīvo zonu normatīvo aktu bāze, lai rastos iespaids par Latvijā esošam brīvajā zonām un to specifikām; 3) Tiks aprakstītas preču uzskaites prasības un to teoriskais pamatojums; 4) Analizētas tādu preču kā naftas produktu, alkoholisko dzērienu un rūpniecības preču, uzskaites sistēma, kuru veic komersanti brīvās zonas teritorijā un aprakstītas problēmas, kuru rezultātā var rasties muitas parāds; 5) Tiks aprakstīta muitas dienesta darbinieku gaita veicot kontroli brīvajā zonā un problēmas, kuras rodas kontroles laikā; 6) Darba noslēgumā tiks veikti secinājumi un balstoties uz tiem izstrādāti priekšlikumi, lai konstatētās problēmas risinātu. Priekšlikumi tiks izteikti reāli, neprasot būtiskas izmaiņas muitas kontroles sistēmā, kontrolējot brīvās zonas, jo muitas dienesta darbinieki neskatoties uz darba resursu optimizāciju savus pienākumus izpilda ar augstu atbildības sajūtu. Darbs sastāv no 2 daļām, 11 nodaļām un 7 apakšnodaļām, kopējais darba apjoms sastāda 63 lapas . Darbā ir iekļautas 7 tabulas, 3 attēli un 1 formula. Darbā izmantotā literatūra ir galvenokārt Latvijas un Eiropas Savienības tiesību akti, nepublicētie materiāli. Galvenokārt aprakstot un analizējot muitas kontroli izmntota darbinieku sniegtā informācija, balstoties uz personīgo pieredzi, kuri veic iepriekš minētās kontroles brīvajās zonās. Svarīgs bija arī brauciens uz brīvās zonas teritorijā( Rīgas brīvostā) esošo uzņēmumu.
Keywords Brīvā zona, brīvā noliktava, muitas kontrole, preču uzskaites sistēma.
Keywords in English Free zone, free warehouse, customs control, goods tracking system.
Language lv
Year 2012
Date and time of uploading 25.05.2012 16:00:57