Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Nodokļu maksājumu ietekme uz A/S„Liepājas Metalurgs” darbību”
Title in English “Influence of Tax Payment to Enterprise "Liepājas Metalurgs" Economic Activity”
Department 22315 Department of Customs and Taxes
Scientific advisor I.Jevinga, RTU docente (prakt.), Mg.oec.
Reviewer V.Andrējeva, A/S „Olainfarm” padomes priekšsēdētāja
Abstract Diplomdarba tēma ir „Nodokļu maksājumu ietekme uz „A/S Liepājas Metalurgs” darbību”. Darba aktualitāte saistās ar to, ka sakarā ar pašlaik valstī pastāvošo ekonomisko situāciju, daudziem uzņēmumiem ir pasliktinājušies saimnieciskās darbības rādītāji un kā viens no šādas situācijas iespējamajiem iemesliem varētu būt uzņēmumu pārāk lielais nodokļu slogs. Darba mērķis ir izvērtēt nodokļu maksājumu ietekmi uz uzņēmuma saimniecisko darbību, kā arī izstrādāt priekšlikumus nodokļu maksājumu optimizācijai un saimnieciskās darbības rādītāju uzlabošanai. Pētījuma objekts ir uzņēmuma saimnieciskās darbības rādītāji, kas tiek aprēķināti pēc bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina datiem. Pētījuma priekšmets ir nodokļu maksājumu ietekme uz uzņēmuma saimniecisko darbību. Diplomdarbs ir sadalīts 3 nodaļās. Pirmajā nodaļā tiek detalizēti aprakstīta uzņēmuma maksājamo nodokļu teorētiskā bāze. Darba otrajā nodaļā tiek aprēķināti likviditātes, rentabilitātes un maksātspējas rādītāji, kā arī tiek analizēti uzņēmuma aprēķinātie un samaksātie nodokļi. Šajā pašā nodaļā tiek aprēķinātas arī uzņēmuma pārmaksāto nodokļu summas un nodokļu parādu apjomi. Balstoties uz darba otrajā nodaļā iegūtajiem rezultātiem, ir izstrādāta trešā nodaļa. Trešajā diplomdarba nodaļā tiek aprēķināts uzņēmuma nodokļu slogs, kā arī parādītas perspektīvas šī sloga optimizācijai. Trešajā nodaļā arī tiek ieteikti dažādi rekomendējošie virzieni uzņēmuma saimnieciskās darbības rādītāju uzlabošanai. Darba nobeigumā, balstoties uz iegūtajiem rezultātiem, tiek apkopoti secinājumi un izvirzīti priekšlikumi. Diplomdarbam tiek pievienots pielikums, kas sastāv no pēdējo piecu gadu uzņēmuma bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina rādītājiem. Diplomdarbs ir izstrādāts ekonomikas zinātnes nozarē un tas ir praktiski pielietojams uzņēmuma saimnieciskās darbības turpmākajā attīstībā, jo tajā sniegtās rekomendācijas var veicināt saimnieciskās darbības rādītāju uzlabojumu un uzņēmuma nodokļu sloga samazinājumu. Darba apjoms ir 75 lappuses, tajā ir iekļautas 38 tabulas, 15 attēli, kā arī viens pielikums. Bibliogrāfiskajā sarakstā ir iekļauti 28 izmantotie literatūras avoti.
Keywords Nodokļu maksājumi, to ietekme uz uzņēmuma darbību
Keywords in English Tax payments and its influence for economical activity
Language lv
Year 2012
Date and time of uploading 16.05.2012 12:58:23