Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Latvijas eksporta un importa analīze 2006. – 2011.gados”
Title in English “Analysis of Export and Import of Latvia for 2006 - 2011”
Department 22315 Department of Customs and Taxes
Scientific advisor A.Krasņakovs SIA „DEPO DIY” konsultants darbā ar lielajiem k
Reviewer A.Gulbis, RTU docents (prakt.), Mg.oec.
Abstract Diplomdarba tēma Latvijas eksporta un importa analīze 2006.-2011.gados Organizētā ekonomiskā un finansu sistēma sekmē tirdzniecības paplašināšanos, nepārtrauktu pieaugumu un attīstību, kā arī reālu investīciju plūsmu. Sarežģītas un neelastīgas muitas procedūras negatīvi ietekmē tirdzniecības liberalizācijas procesu. Potenciālo investoru izvēle par biznesa uzsākšanai balstās uz muitas darba efektivitāti un operativitāti, kad muitas iestāde ir spējīga bez liekas aizkavēšanās nodrošināt robežas šķērsošanu un formalitāšu noformēšanu. Tādējādi, nosakot kontroles mehānismu, nedrīkst pieļaut, lai sasniegtie rezultāti tiktu izkropļoti un iznīcināti ar nekvalificētu muitas dienesta darbību. Liberāla kontroles sistēma sniedz ievērojamu ieguldījumu iekšzemes un pasaules ekonomikas veselīgai augšupejai un attīstībai kopumā. Pasaules preču tirgus tradicionāli tiek identificēts ar starptautisko tirdzniecību, kas ir kādas valsts eksports un imports. Tirgus konkurences mehānisms šajā gadījumā nosaka vienas vai otras preces ražošanas efektivitāti, kas attiecināma nevis uz vienu uzņēmēju, bet gan valsti kopumā. Diplomdarba mērķis ir izpētīt eksporta un importa teorētisko pamatojumu, kā arī Latvijas eksporta un importa dinamiku un izstrādāt priekšlikumus eksporta veicināšanā. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, primārie diplomdarba uzdevumi ir sekojoši: izpētīt mūsdienas starptautiskās tirdzniecības attīstības makroekonomiskos aspektus; izanalizēt importa un eksporta muitas procedūras; izanalizēt importa, eksporta struktūru un tās izmaiņas; noteikt nacionālā eksporta perspektīvas; konstatēt sistēmas trūkumus, problēmas un izvirzīt priekšlikumus to novēršanai. Diplomdarba pirmajā nodaļā tika raksturota starptautiskā tirdzniecība un tās ietekmējošie faktori. Diplomdarba otrajā nodaļā tika raksturotas preču eksporta un importa muitas procedūras. Diplomdarba trešajā nodaļā tika analizēta Latvijas eksporta un importa dinamika un struktūra, kā arī ārējās tirdzniecības ietekme uz Latvijas ekonomiku. Diplomdarba ceturtajā nodaļā tika aplūkoti Latvijas eksporta veicinošie faktori. Diplomdarba sastāvs: 4 nodaļas, 69 lappuses, 13 attēli, 50 literatūras avoti.
Keywords Latvijas eksporta un importa analīze 2006. – 2011.gados
Keywords in English Analysis of the Latvian Export and Import in 2006-2011
Language lv
Year 2012
Date and time of uploading 15.05.2012 10:41:57