Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Iedzīvotāju gada ienākumu deklarācijas darbības analīze”
Title in English “Analysis of Activities on Personal Annual Income Declarations”
Department 22315 Department of Customs and Taxes
Scientific advisor V.Gurkovska, RTU docente (prakt.), Mg.oec.
Reviewer I.Jevinga, RTU docente (prakt.), Mg.oec.
Abstract Diplomdarba tēma ir „Iedzīvotāju gada ienākumu deklarācijas darbības analīze”. Diplomdarba autore Irina Ovčiņņikova. Diplomdarba vadītāja ir Mg.oec., pr.doc. Vanda Gurkovska. Dotais darbs veltīts, lai izpētītu Latvijas Republikas iedzīvotāju gada ienākumu deklarācijas darbības mehānismu, identificētu trūkumus un dotu priekšlikumus tā uzlabošanai. Tas ir aktuāli, jo ienākumu deklarāciju iesniedz liels skaits iedzīvotāju un ir liela loma nodokļu administrēšanā. Darbs izstrādāts latviešu valodā. Tas sastāv no trim daļām, kas ir savstarpēji saistītas un papildina viena otru. Trešā daļa ir sadalīta četrās nodaļās. Pirmajā daļā tiek apskatītas likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” izmaiņas, kā arī tendences iesniegto deklarāciju skaitā un atmaksas summās. Otrajā daļā aprakstīti iedzīvotāju gada ienākumu deklarāciju veidi, deklarācijas struktūras dinamika, kā arī ir izskatīta Fizisko personu mantiskā stāvokļa deklarācija. Trešajā daļā ir aprakstīts gada ienākumu deklarācijas aizpildīšanas process, aizpildīšanas kārtība un izmaiņas, veikta risku analīze un pētīti nodokļa maksātāju viedokļi par Latvijas Republikas deklarācijas darbības mehānismu. Diplomdarba apjoms ir 71 lappuses, t.sk., 6 tabulas un 29 attēli. Tika izmantoti 32 literatūras avoti, ir 2 pielikumi. Pētījuma objekts – iedzīvotāju gada ienākumu deklarācijas aizpildīšanas mehānisms, pētījuma priekšmets – problēmas, kas ietekmē gada ienākumu deklarācijas iesniegšanu. Diplomdarba mērķis - izpētīt iedzīvotāju gada ienākumu deklarācijas priekšrocības un trūkumus. Lai sasniegtu darba mērķi, tiek noteikti sekojoši uzdevumi:  izpētīt gada ienākumu deklarācijas tiesisko pamatojumu, izmaiņas normatīvajos aktos un sastādīšanas kārtību;  veikt iedzīvotāju aptauju un analizēt aizpildīšanas problēmas. Šim darbam ir vairāk praktiskā rakstura pielietojums. Diplomdarbs ir izstrādāts galvenokārt ar analīzes, statistiskas attēlošanas un komunikatīvajām metodēm.
Keywords deklarācija, nodoklis, aizpildīšanas mehānisms, nodokļa maksatājs
Keywords in English Declarations, law, mechanism to filling, taxpayer
Language lv
Year 2012
Date and time of uploading 14.05.2012 14:51:27