Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Mikrouzņēmumu nodoklis Latvijā”
Title in English “Microenterprise Tax in Latvia”
Department 22315 Department of Customs and Taxes
Scientific advisor K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
Reviewer V.Andrējeva, A/S „Olainfarm” padomes priekšsēdētāja
Abstract Diplomdarba tēma ir Mikrouzņēmuma nodoklis Latvijā, kurā tiek analizētas ar mikrouzņēmuma nodokļa (turpmāk tekstā- MUN) saistītas procedūras. Mikrouzņēmuma nodoklis ir jauns nodoklis, 2010.gada 1.septembrī stājies spēkā Mikrouzņēmumu nodokļa likums. Tā kā šīs ir jauns nodoklis, tad varētu rasties neskaidrības, tāpēc šī nodokļa administrēšanas procesu ir vajadzīgs analizēt un pilnveidot. Diplomdarba pētījuma objekts ir MUN Latvijā. Diplomdarba pētījuma priekšmets ir MUN administrēšanas sistēmas būtība un tās pilnveidošanas iespējas. Diplomdarba mērķis ir izanalizēt MUN darbību, to problēmas un nepilnības, izstrādāt priekšlikumus šī nodokļa administrēšanas uzlabošanai. Darba mērķa sasniegšanai tiek veikti sekojoši uzdevumi: raksturot MUN vietu nodokļu sistēmā; izpētīt un izanalizēt MUN administrēšanas procedūras Latvija; izpētīt MUN izdevīgumu mazajiem uzņēmumiem; izstrādāt priekšlikumus MUN administrēšanas uzlabošanai. Diplomdarbs sastāv no ievada, trīs nodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Pirmajā nodaļā tiek aplūkota nodokļu sistēma Latvijā kopumā, mazie un vidējie uzņēmumi, ienākuma nodokļu sistēma Latvijā. Otrajā nodaļā tiek aprakstīta MUN būtība, MUN darbība, MUN deklarēšanas kārtība, uzņēmuma, kurā tika pētīts MUN izdevīgums, apraksts. Trešajā nodaļā tiek salīdzināti MUN maksātājs ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību (turpmāk tekstā SIA), MUN pozitīvie un negatīvie aspekti. Darbs satur 4 pielikumus, 18 attēlus, 9 tabulas, bibliogrāfiskais sarakts - 32 vienības, kopā 63 lappuses, neskaitot pielikumus.
Keywords Mikrouzņēmuma nodoklis Latvijā
Keywords in English Microenterprise Tax in Latvia
Language lv
Year 2012
Date and time of uploading 14.05.2012 10:06:22