Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language „Privātpersonu finanšu investīcijas iespējas Latvijā šodienas tirgus apstākļos”
Title in English „Financial investment opportunities for private persons in Latvian market conditions today”
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Dr.oec., prof., N.Lāce
Reviewer Mg.oec., lekt. H.Krogzeme
Abstract Bakalaura darba tēmas nosaukums ir „Privātpersonu investīcijas iespējas Latvijā mūsdienu tirgus apstākļos”. Darba teorētiskā daļā ir apskatītas naudas vērtības izmaiņa atkarībā no laika faktora, ieguldīšanas procesa būtība un nepieciešamība. Apskatīti pastāvošie ieguldījumu fondi. Šo fondu priekšrocības, trūkumi un iespējamie riski ieguldot finanšu līdzekļus vienā vai otrā fondā. Teorētiskās daļas nobeiguma daļā ir apskatīta finanšu instrumentu analīzes būtība un veidi, kā mēs varam veikt analīzi un pieņemt optimālo lēmumu ieguldījumu portfeļa izvēlē. Pētījumu un aprēķinu daļā tiek salīdzināti ieguldījumi banku termiņnoguldījumos, naudas ieguldīšana dārgmetālos, ieguldījumi pārvaldes fondos, biržas NASDAQ OMX Rīga kotēto uzņēmumu akcijās un nekustamā īpašuma projektos. Izmantojot finanšu aprēķinu modelēšanu EXCEL vidē tiek veikta tīrā diskontētā ienākuma jūtīguma analīze iespējamā nekustāmā īpašuma projekta realizācijā. Darba gaitā esam noskaidrojoši, kādos finanšu instrumentos ir iespējams ieguldīt naudu un kādu ienesīgumu mēs no šiem ieguldījumiem varam iegūt, kā arī noskaidrojām kāpēc ieguldīt tieši vienā vai otrā finanšu instrumentā. Secinājumi un priekšlikumi ir apkopoti darba beigās. Darbs sastāv no divām nodaļām, kurā ir izmantoti pēdējie pieejamie dati par finanšu tirgu un tās iespējamām attīstības tendencēm. Darba apjoms ir 70 lpp., 16 pielikumi, 17 tabulas un 21 attēls.
Keywords Privātpersonu investīcijas iespējas Latvijā mūsdienu tirgus apstākļos
Keywords in English Financial investment opportunities for private persons in Latvian market conditions today
Language lv
Year 2012
Date and time of uploading 13.05.2012 11:47:41