Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Nepabeigto tranzīta procedūru izmeklēšana un muitas parāda piedziņa”
Title in English “Investigation of Unfinished Transit Procedures and Recovery of Customs Debt”
Department 22315 Department of Customs and Taxes
Scientific advisor A.Čevers, RTU docents (prakt.), Mg.iur.
Reviewer A.Gulbis, RTU docents (prakt.), Mg.oec.
Abstract Latvija, pateicoties savam izdevīgajam ģeogrāfiskajam stāvoklim, vienmēr ir bijusi ievērojama tranzītvalsts. Ar katru gadu tranzīta apgrozījums palielinās, bet diemžēl līdz ar to arī nenoslēgto tranzīta procedūru skaits, kas ir jāizmeklē Latvijas muitai un likuma pārkāpumu gadījumā jāatgūst muitas parāds, lai aizsargātu Eiropas Kopienas iekšējo ekonomiku. Tieši tāpēc izvēlētā darba tēma Nepabeigto tranzīta procedūru izmeklēšana un muitas parāda piedziņa ir aktuāla ne tikai šobrīd, bet tāda arī paliks nākotnē. Pētījuma objekts ir tranzīta muitas procedūras kontrole, kas ir viss pasākumu kopums, kas tiek veikts, lai izsekotu tam, ka preces ir izvestas no muitas kopienas teritorijas un nav laistas brīvā apgrozībā tās iekšienē, bet pētījuma priekšmets ir nepabeigtās tranzīta procedūras, kuru rezultātā var rasties muitas parāds. Darba mērķis ir konstatēt galvenās nepabeigto tranzīta procedūru izmeklēšanas un muitas parāda piedziņas procesa gaitā esošās problēmas, atbilstoši kurām rast risinājumus, lai šos procesus optimizētu, atvieglotu muitas amatpersonu darbu, un samazinātu muitas parāda rašanās risku. Lai sasniegtu izvirzīto darba mērķi , tiks veikti sekojoši uzdevumi: 1)Apskatītas kontrolējamās tranzīta procedūras un analizētas to kontroles metodes 2)Noskaidroti būtiskākie tranzīta kontroles trūkumi; 3)Analizēti tranzīta kontroles dati, lai noteiktu kontrolējamo tranzīta procedūru apjomu un nenoslēgto tranzīta procedūru īpatsvaru; 4)Analizēts nepabeigto tranzīta procedūru izmeklēšanas process; 5)Apskatīti muitas parāda rašanās iemesli un tā atgūšanas process; 6)Konstatētās problēmas tiks ilustrētas ar konkrētiem piemēriem, balstoties uz dažādu izmeklēšanas lietu analīzi; Pamatojoties uz paveiktajiem uzdevumiem, darba noslēgumā tiks veikti secinājumi un izstrādāti priekšlikumi, lai konstatētās problēmas risinātu. Darba ietvaros izstrādātie priekšlikumi balstās uz tiesību normu regulējumu un dažādiem uzlabojumiem jau pastāvošajā tranzīta kontroles shēmā, kuru īstenošanai nav nepieciešama ievērojamu resursu piesaiste, bet gluži otrādi tie palīdzēs ietaupīt valsts naudas līdzekļus, kā arī atvieglos un optimizēs muitas ierēdņu darbu un paaugstinās tā lietderību. Darbs sastāv no 3 daļām, 7 nodaļām un 4 apakšnodaļām, kopējais darba apjoms sastāda 65 lpp. Darbā ir iekļautas 12 tabulas un 8 attēli. Darba izstrādei tika izmantoti 29 informācijas avoti.
Keywords Tranzīts, izmeklēšana, muitas parāds
Keywords in English Transit, investigation, customs debt
Language lv
Year 2012
Date and time of uploading 28.05.2012 10:10:44