Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Tranzīta procedūras piemērošanas analīze Latgales muitas posteņos”
Title in English “Analysis of Transit Procedure in Latgales Customs Posts”
Department 22315 Department of Customs and Taxes
Scientific advisor A.Gulbis, RTU docents (prakt.), Mg.oec.
Reviewer A.Čevers, RTU docents (prakt.), Mg.iur.
Abstract ANOTĀCIJA Diplomdarba tēma Tranzīta procedūras piemērošanas analīze Latgales muitas posteņos Termins tranzīts sevī ietver ļoti plašu pakalpojumu spektru kravas operācijas, kravas uzglabāšanu, muitas formalitāšu kārtošanu, utt. Tātad tranzīts ir jebkuras valsts noteicošā nozare. Latvijā tiek ieguldītas investīcijas autoceļos, dzelzceļos, ostās un citos tranzīta kravas apkalpojošās sfērās. Līdz ar to Latvijas tranzīta attīstība ir aktuālā problēma mūsdienās. Latvijas izdevīgā ģeogrāfiskā atrašanās vieta starp Austrumiem un Rietumiem ir noteikusi prioratatīvu valsts tranzīta politikas attīstību. Tranzīta nozīme Latvijas Republikas ekonomikā ir milzīga, jo tranzīts Latvijā ir viena no ekonomikas prioritatīvākajām jomām. 1/4 valsts budžeta sastāv no tranzīta pārvadājumu ienākumiem, kā arī sabiedrībai dod daudz darba vietu. Muitas formalitātes elastīguma un vienkāršošanas pakāpe var gan pozitīvi, gan negatīvi ietekmēt tranzīta biznesa attīstību. Tranzīts ir muitas procedūru atvieglojums, kurš pieejams uzņēmējiem, kuri pārvieto preces pāri robežām vai teritorijām, neveicot maksājumus, kurus principā ir jāveic, kad preces tiek ievestas teritorijā, tādējādi šie uzņēmēji kārto muitas formalitātes tikai vienreiz galapunktā. Latvija, iestājoties Eiropas Savienībā (ES), pagarināja tranzīta koridoru, kas vienkāršoja preču pārvietošanu no trešajām valstīm līdz Eiropas galamērķim. Līdz ar to Latgales reģiona tranzīta koridors ārējās tirdzniecības tiklā, pateicoties ģeogrāfiskajam stāvoklim, ievērojami palielināja savu nozīmi. Diplomdarba mērķis izanalizēt tranzīta procedūras piemērošanas kartību Latgales muitas posteņos. Lai sasniegtu mērķi autors noteica diplomdarba uzdevumus: izanalizēt Latvijas tranzīta politiku aprakstīt tranzīta procedūru; izpētīt tranzīta piemērošanu Latgales muitas posteņos un tranzīta procedūras izpildes kontroles sistēmu; izstrādāt priekšlikumus tranzīta piemērošanas uzlabošanā, lai palielinātu Latgales muitas posteņu efektivitāti. Diplomdarba pirmajā nodaļā tika raksturota Latvijas tranzīta politika un Latvijas tranzīta vieta starptautiskajā tranzīta sistēmā. Diplomdarba otrajā nodaļā tika raksturota tranzīta procedūra un TIR režīma piemērošana, kā arī tranzīta procedūras kontroles sistēmas pamatprincipi Latgales muitas posteņos. Diplomdarba trešajā nodaļā tika analizēta tranzīta procedūras dinamika Latgales muitas posteņos. Diplomdarba ceturtajā nodaļā tika apskatītas tranzīta perspektīvas un pilnveidošana. Diplomdarba sastāvs: 4 nodaļas, 63 lappuses, 14 attēli, 3 tabulas, 36 literatūras avoti un 7 pielikumi.
Keywords Tranzīta procedūras piemērošanas analīze Latgales muitas posteņos
Keywords in English Analysis of Transit Procedure in Latgales Customs Posts
Language lv
Year 2012
Date and time of uploading 13.05.2012 15:39:16