Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Nekustamā īpašuma nodoklis Eiropas Savienībā un Latvijas Republikā, to analīze un uzlabošanas iespējas”
Title in English “Analysis and Improvement Opportunities for Real Estate Tax in European Union and Republic of Latvia”
Department 22315 Department of Customs and Taxes
Scientific advisor K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
Reviewer V.Andrējeva, A/S „Olainfarm” padomes priekšsēdētāja
Abstract Ekonomiskās krīzes apstākļos valstīs visbiežāk tiek samazināti valsts izdevumi un tiek paaugstināts nodokļu slogs. Nekustamā īpašuma nodoklis ir viens no tādiem nodokļiem, no kura maksātājiem nav praktiski nekādas iespējas izvairīties tāpēc, ka nekustamo īpašumu nav iespējams pārvietot vai noslēpt. Valsts saistošajām institūcijām tā ir aktuāla problēma tāpēc, ka jābūt ļoti uzmanīgiem, paaugstinot nekustamā īpašuma nodokļa likmes. Diplomdarba „Nekustamā īpašuma nodoklis Eiropas Savienībā un Latvijas Republikā, to analīze un uzlabošanas iespējas” pētījuma objekts ir nekustamā īpašuma nodoklis Latvijas Republikā un citās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Pētījuma priekšmets ir nekustamā īpašuma nodokļa likmju ietekme uz valsts nodokļu ieņēmumiem. Darba mērķis ir analizēt nekustamā īpašuma nodokļa ietekmi uz Latvijas kopbudžetu, salīdzināt nodokļa likmes un piemērošanas kārtību Eiropas Savienības dalībvalstīs. Darba uzdevumi: iepazīties ar likumu „Par nekustamo īpašuma nodokli”, ar nekustamā īpašuma nodokļa saistošajiem Ministru kabineta noteikumiem, nekustamā īpašuma nodokļa būtību un nozīmīgumu valsts kopbudžeta ieņēmumos; iegūt jaunāko informāciju, kas saistīta ar dažādām izmaiņām likumdošanā; salīdzināt nekustamā īpašuma nodokļa likmju izmaiņas dinamiku pēdējos gados; salīdzināt iegūto informāciju ar pārējām Eiropas Savienības dalībvalstīm. Diplomdarba uzdevumi ir īstenoti, pielietojot informācijas vākšanas un sistematizēšanas metodi, statistiskās analīzes metodi, tas ir, relatīvo lielumu aprēķināšanas metodi, vēsturiskās pētīšanas metodi, grafisko metodi un salīdzināšanas metodi. Diplomdarba izstrādāšanas gaitā tika izmantoti 23 attēli, 21 tabula un 48 informācijas avoti. Diplomdarbs nesatur pielikumu. Diplomdarbs sastāv no 82 lapaspusēm un sadalīts četrās daļās. Pirmajā daļā tiek apskatīti nekustamā īpašuma nodokļa būtība un vēsture Latvijā. Otrajā daļā tiek apskatītas nekustamā īpašuma nodokļa likmes, piemērošanas kārtība Latvijas Republikā un tā nozīme valsts kopbudžetā. Trešajā daļā tiek apskatītas nekustamā īpašuma nodokļa likmes un piemērošanas kārtība Eiropas Savienības dalībvalstīs, kā arī veikta nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumu analīze. Ceturtajā daļā ir apskatītas problēmas nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanā Latvijas Republikā un to uzlabošanas iespējas. Diplomdarba uzrakstīšanai tika izmantoti Latvijas likumi, Ministru kabineta noteikumi, Latvijas autoru grāmatas, kā arī Latvijas un ārvalstu elektroniskie resursi. Eiropas Savienības dalībvalstu statistikas datu iegūšanai un to turpmākai pētīšanai autors izmantoja Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas statistiku, kā arī Eiropas Savienības Statistikas biroja datus. Diplomdarba teorētiskā un praktiskā vērtība ir apkopotie dati, aprēķinātie rādītāji, secinājumi un priekšlikumi, kurus var izmatot tālākajā nekustamā īpašuma nodokļa izpētē un administrēšanas uzlabošanā.
Keywords nodoklis, nīn, nekustamais īpašums, latvija, eiropa, es, eiropas savienība, latvijas republika
Keywords in English tax, eu, latvia, immovable property, real estate, europe, european union, latvian republic
Language lv
Year 2012
Date and time of uploading 10.05.2012 13:02:53