Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Economics
Title in original language "Cilvēkkapitāla ietekme uz Latvijas tautsaimniecības attīstību"
Title in English „Impact of human capital on the development of the national economy of Latvia”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Lekt. L.Kamola
Reviewer
Abstract M. Ģēģere izstrādāja bakalaura darbu: Cilvēkkapitāla ietekme uz Latvijas tautsaimniecības attīstību. Cilvēkkapitāls ir personībai piemītošās zināšanas, spējas un pieredze paveikt darbu tā, lai tas nestu ekonomisku labumu. Cilvēkkapitāls ir nozīmīgs faktors, kas ietekmē tautsaimniecības attīstību, caur izglītību, nodarbinātību un demogrāfiju. Bakalaura darbā analizēta un apkopota literatūra par cilvēkkapitālu un tā ietekmējošiem faktoriem, kā arī pētīts Latvijas cilvēkkapitāls un tā būtiskākās iezīmes. Darbā izpētīti cilvēkkapitāla ietekmējošie faktori, noskaidrots kā Latvijas cilvēkkapitāls spēj ietekmēt Latvijas tautsaimniecības attīstību un izstrādāti priekšlikumi Latvijas cilvēkkapitāla pilnveidošanai. Galvenie izpildītie uzdevumi: novērtēts Latvijas cilvēkkapitāla ietekmējošo faktoru nozīmīgums Latvijas tautsaimniecības attīstībā un izstrādāti secinājumi par cilvēkkapitāla ietekmi uz tautsaimniecību un sniegti priekšlikumi turpmākai darbībai un tautsaimniecības attīstībai. Bakalaura darbā izpētīts, ka galvenais tautsaimniecību kavējošais faktors Latvijā ir zemais darba ražīgums, ko ietekmē zemas investīcijas, tehnoloģiju attīstības temps un zemi izglītības kvalitatīvie rādītāji, savukārt, cilvēkkapitālu visvairāk ietekmē izglītība. Darbā secināts, ka Latvijas nodarbinātības rādītāji samazinās un arī dabiskais pieaugums ir negatīvs, kas arī ietekmē cilvēkkapitālu. Izstrādāti priekšlikumi, lai piesaistītu studējošos inženierzinātņu profesijām jānodrošina darba vietas pēc augstskolas beigšanas ar noteikumu, ka personai ir jānostrādā pieci gadi šajā uzņēmumā. Jāpalielina vecāku pabalsti un māmiņu algas, lai uzlabotu demogrāfisko stāvokli valstī. Lai palielinātu darba ražīgumu jāiegulda lielāki līdzekļi infrastruktūras attīstībā, izglītības kvalitātes uzlabošanā, kā arī jaunāko un modernāko tehnoloģiju ieviešanā. Bakalaura darba apjoms ir 55 lappuses, tajā ir ievietotas 2 tabulas un 15 attēli un 2 pielikumi. Ģēģere M. Cilvēkkapitāla ietekme uz Latvijas tautsaimniecības attīstību: Bakalaura darbs Zinātniskais vadītājs Kamola L. Datorsalikums. Rīga, RTU, 2010. 55 lpp.
Keywords cilvēkkapitāls, tautsaimniecība
Keywords in English human capital, national economy
Language lv
Year 2010
Date and time of uploading 19.04.2011 12:28:53