Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Business Administration
Title in original language SIA „Mondolini” stratēģijas izstrāde
Title in English Development of Strategy for SIA “Mondolini”
Department 01B00 Riga Business School
Scientific advisor I.Jākobsone
Reviewer A.Dzedons
Abstract Abstract (in Latvian) Maģistra darba nosaukums ir SIA Mondolini stratēģijas izstrāde. Darba mērķis ir identificēt tirgus izmaiņas Latvijas modes tirgū, veikt pētījumu par attiecīgā uzņēmuma iekšējiem resursiem, veicot iekšējās vides analīzi, un industrijas ārējo faktoru analīzi, kā arī veikt tirgus pozīcijas analīzi Latvijas tirgū. Maģistra darbā ir izmantotas vairākas pētījuma metodes, tai skaitā, primāro un sekundāro datu, statistikas datu, teorētiskās bāzes, PEST analīze, lai izvērtētu vidi, kurā uzņēmums darbojas, finanšu rādītāju analīze, scenārija plānošanu, kas palīdz izvirzīt alternatīvas par iespējamiem nākotnes uzņēmuma virzieniem, piecu spēku analīze, kurā analizēti faktori, kas ietekmē konkurences līmeni nozarē, konkurentu analīze, kas palīdzēja identificēt uzņēmumu kopējo konkurētspēju šajā nozarē, SVID analīze, kā arī intervijas ar modes nozares pārstāvjiem. Darbs ir strukturēts deviņās nodaļās. Pirmajā nodaļā tiek aprakstīts pētāmais uzņēmums. 2., 3. un 4.nodaļa, atspoguļo ārējās un iekšējās vides analīzi. Pamatojoties uz veikto analīzi, 5. nodaļa atspoguļo uzņēmuma patreizējo stratēģiju, izvērtē simptomus un definē galveno pētījuma problēmu. 6. nodaļā tiek analizētas iespējamās alternatīvas pētījuma problēmas risināšanai. 7. nodaļā tiek piedāvāts risinājums uzņēmuma problēmas risināšanai. 8. nodaļā tiek izstrādāts autora piedāvātā risinājuma ieviešanas plāns, kura rezultāti ir atspoguļoti maģistra darba 9. nodaļā. Secinājumu daļa apkopo darbu un sniedz ieteikumus un ierosinājumus par pētījumu. Pētījums tiks piemērots SIA Mondolini jaunas stratēģijas īstenošanā. Darbā ir 18 tabulas, 12 attēli, un 4 pielikumi. Maģistra darbs ir rakstīts angļu valodā.
Keywords mondolini, mode
Keywords in English mondolini, fashion
Language eng
Year 2012
Date and time of uploading 07.05.2012 14:20:18