Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Heat Power and Heat Engineering
Title in original language Enerģētiskās šķeldas kvalitātes ietekme uz siltumavotu lietderības koeficientu un alternatīvas iespējas apgādāt siltumavotu ar šķeldu.
Title in English Impact of Quality of Energetic Wood Chip on Performance Index of Heating Plant and Alternative Possibilities to Supply Wood Chips for Heating Plant
Department
Scientific advisor Dr. habil.sc.ing. Daniels Turlajs; Dipl. ing. Aldis Jēgeris
Reviewer Dr.sc.ing. S.Jaundālders
Abstract ANOTĀCIJA Maģistra darba tēma: ENERĢĒTISKĀS ŠĶELDAS KVALITĀTES IETEKME UZ SILTUMAVOTU LIETDERĪBAS KOEFICIENTU UN ALTERNATĪVAS IESPĒJAS APGĀDĀT SILTUMAVOTU AR ŠĶELDU Maģistra darba mērķis: izpētīt: kurināmās šķeldas kvalitātes izmaiņu ietekmi uz siltumavota darbības efektivitāti; metodikas šķeldu iepirkšanai; iespējas un nepieciešamību piegādāt kurināmo šķeldu no alternatīviem avotiem; Darba apraksts: Darbā tiek izpētītas kurināmās koksnes izmantošanas tendences un to iespējamā ietekme uz kurināmā cenu un kvalitāti. Izmantojot laboratorijas, katlu statistikas un atskaišu datus tiek izpētīta, aprēķināta, aprakstīta un analizēta kurināmā kvalitātes ietekme uz siltumavota lietderības koeficientu. Tiek izpētītas un analizētas dažādas kurināmās šķeldas iepirkšanas metodes. Tiek pētīta iespēja un izmaksas kurināmās šķeldas piegādēm no attālākiem reģioniem. Tika analizētas iespējas attīstīt enerģētisko augu plantācijas. Aprēķinu rezultāti: Aprēķini parādīja, ka mitrums ir kurināma koksnes kvalitātes radītājs, kurš, visvairāk ietekmē siltumavota lietderības koeficientu; kurināmas šķeldas iepirkšana MWh efektīvākā nekā iepirkšana pēc tilpuma; šobrīd dzelzceļa transporta piegādes izmaksas ir vislētākās; ar autotransportu šķeldas veidā kurināmo koksni izdevīgi ievest attālumā līdz 150 km, virs 150 km izdevīgāk vest šķeldojamo materiālu. Pētnieciskā darba rezultāti un gala secinājumi: Latvijā pakāpeniski palielinās kurināmās koksnes izmantošana un pēc lielu koksnes patērējošo jaudu uzstādīšanas varētu sagaidīt cenu kāpumu un koksnes kvalitātes pasliktināšanos. Kurināmā iepirkšana MWh ir efektīva, ekonomiski pamatota un stimulē pārdevējus piegādāt kvalitatīvu šķeldu. Līdz 150 km kurināmās koksnes piegāde šķeldotā veidā ar autotransportu ir efektīvā, bet virs 150 km šķeldojamā materiāla veidā. Piegāde ar dzelzceļa transportu šobrīd ir vislētākā, bet pārkraušanas izmaksas vai pārbūves stacijā jāskatās katrā atsevišķā gadījumā. Pastāv liels ilgtermiņa potenciāls atbalstīt enerģētisko plantāciju izveidošanu un attīstību. Kā galvenie informācijas ieguves avoti tika izmantoti LR normatīvie akti, LR un ārzemju standarti un rokas grāmatas, LR centrālās statistikas pārvaldes dati, AS Rīgas Siltums laboratorijas, siltumcentrāles atskaišu un katla statistikas datus, ārzemju un Latvijas pētniecisko darbu rezultāti, mācību literatūra, loģistikas metodikas, specializētas interneta vietnes un publikācijas Maģistra darba apjoms ir 110 lpp., kas ietver 24 tabulas, 50 attēlus. Darbs rakstīts latviešu valodā.
Keywords šķelda, piegāde, lietderības koeficients,
Keywords in English wood chips, supply fuel
Language lv
Year 2012
Date and time of uploading 25.01.2012 09:06:54