Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Engineer
Title of the study programm Fire Safety and Civil Protection
Title in original language Ugunsdzēsīgo gāzu izmantošana slēgtu apjomu ugunsaizsardzībai
Title in English Using fire extinguishing gases in fire protection of closed rooms
Department 22200 Institute of Labour and Civil Safety
Scientific advisor I.Kačanovs, VUGD, UCA koledža
Reviewer Ē.Stankēvičs, VUGD
Abstract Ugunsdrošībai ēkās vienmēr ir pievērsta nozīmīga uzmanība, jo ievērojot ugunsdrošības prasības ugunsgrēka gadījumā, ir iespējams saglabāt pēc iespējas vairāku cilvēku (vai lietotāju dzīvības), kā arī pietiekami agri konstatējot ugunsgrēka izcelšanos un veiksmīgi to nodzēšot ir iespējams saglabāt ēkas neizpostītā (vai ar nelieliem bojājumiem) stāvoklī. Pašlaik pasaulē tiek pievērsta uzmanība stacionārajam ugunsaizsardzības sistēmām - gan ugunsgrēka trauksmes un atklāšanas sistēmām, gan ugunsdzēsības sistēmām. Izvēloties ugunsdzēsības sistēmas veidu ir svarīgi ņemt vērā gan aizsargājamās telpas lietošanas īpatnības, gan lietotāju skaitu, gan arī telpā atrodošos priekšmetu vērtību (gan vēsturisko, gan māksliniecisko). Izvēloties ugunsdzēsības sistēmas dažādiem kultūrvēsturiskiem pieminekļiem, kā arī dažādu kultūrvēsturisko objektu ugunsaizsardzībai ir svarīgi izvērtēt sistēmas darbības principus, kā arī tās iespējamo ietekmi uz aizsargājamiem objektiem. Vienas no visbiežāk lietotajām ugunsdzēsības sistēmām objektos, kur nepieciešama efektīva ugunsaizsardzība, bez būtiskas ietekmes uz tajā esošajiem priekšmetiem, ir stacionārās ugunsdzēsības sistēmas, kurās kā ugunsdzēsīgā viela tiek izmantota gāze. Šādām sistēmām ir daudz priekšrocības, kuras ir atkarīgas no tajā lietotajam ugunsdzēsīgajām gāzēm. Šādās sistēmās tiek lietotas dažādas ugunsdzēsīgās vielas (gāzes). Diplomprojekta autors ir pētījis stacionāro ugunsdzēsības sistēmu ar ugunsdzēsīgajām gāzēm darbības principus, kā arī pielietoto ugunsdzēsīgo vielu dzēstspējas īpašības. Praktiskajā daļā darba autors ir pielietojis mikrokapsulētā halona un pielāgojis mikrokapsulētas ugunsdzēsīgās gāzes pašlīmējošās lentas dzēstspējas novērtēšanas metodes. Veikta iekārtas (sadales skapja ar aprīkojumu) sagatavošana testēšanai un izvēlēti un testēti uguns modeļi, lai noteiktu vidējo tā degšanas ilgumu. Noteikta mikrokapsulēta halona un mikrokapsulētas ugunsdzēsīgās gāzes pašlīmējošās lentas dzēstspēja slēgtā telpas apjomā. Autors veicis testēšanas rezultātu analīzi un priekšlikumu izstrādāšanu.
Keywords ugunsdzēsīgās gāzes
Keywords in English fire extinguishing gas
Language lv
Year 2012
Date and time of uploading 24.01.2012 03:56:25