Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Economics
Title in original language „Farmācijas produktu realizācijas tīkla attīstība un perspektīvas Latvijā”
Title in English “Development of the sales network of pharmaceutical products and its prospects in Latvia“
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor prof.J.Saulītis
Reviewer
Abstract Bakalaura darba mērķis ir izpētīt farmācijas produktu realizācijas tīklu Latvijā. Mērķa sasniegšanai tika izpildīti sekojoši uzdevumi apkopoti farmācijas produktu realizācijas tīkla statistikas rādītāji, veikta statistikas rādītāju analīze, noteikts konkurences līmenis zāļu vairumtirdzniecības tirgū, veikta zāļu mazumtirdzniecības tirgus analīze, analizēta zāļu kompensācijas sistēma, izdarīti secinājumi un izteikti priekšlikumi. Darba struktūra atbilst zinātniska darba struktūrai un ietver šādas sastāvdaļas: titullapa, anotācijas, satura rādītājs, ievads, 2 daļas: teorētiskā un analītiskā, nobeigumā secinājumi un priekšlikumi, izmantotās literatūras un avotu saraksts, pielikums. Darba pamatteksts izklāstīts 67 lappusēs un paskaidrots ar 4 formulām, 13 attēliem, 16 tabulām. Ievadā ir pamatota veikto pētījumu aktualitāte, formulēti pētījumu objekts, priekšmets, mērķis un uzdevumi, norādītas izmantotās pētīšanas metodes, kā arī norādīti ierobežojumi mērķa sasniegšanai. Darba pirmajā daļā ir dota farmācijas definīcija, neliels ieskats farmācijas nozares attīstības vēsturē, apskatīta un analizēta nozares struktūra: zāļu ražošana un izplatīšana. Norādīti normatīvie akti, kas reglamentē farmācijas nozari, aplūkotas valsts institūcijas un nevalstiskās organizācijas, kuras kontrolē un nosaka nozares attīstības virzienus, parādīts zāļu cenu veidošanās mehānisms. Darba otrajā daļā ir veikta zāļu lieltirgotavu apgrozījuma analīze, aprēķinātas lieltirgotavu tirgus daļas un raksturots konkurences līmenis zāļu vairumtirdzniecības tirgū. Ir arī salīdzināti zāļu realizācijas apjomi un to sadalījumi pa aptiekām, slimnīcām. Vēl šīs daļas ietvaros ir analizētas zāļu mazumtirdzniecības tīkla attīstības tendences, analizēts zāļu patēriņš uz vienu iedzīvotāju dažādos Latvijas rajonos. Ir aprēķinātas izmaksas, kādas nepieciešamas aptiekas uzturēšanai un aprēķināti ieņēmumi, kādi nepieciešami, lai aptieka varētu eksistēt. Otrās daļas nobeigumā ir norādīti veicamie pasākumi zāļu tirgus tālākai attīstībai. Darba nobeigumā ir izdarīti secinājumi. Zāļu vairumtirdzniecības tirgus raksturojams kā oligopolistisks nozīmīgu tirgus daļu aizņem dažas lieltirgotavas, ir apgrūtināta jaunu tirgus dalībnieku ienākšana vairumtirdzniecības tirgū. Zāļu mazumtirdzniecības tirgū vērojamas vertikāli integrētas struktūras lieltirgotavām ir savas aptieku ķēdes, liela daļa aptieku ietilpst kādā no mārketinga un zāļu iepirkuma programmām.
Keywords farmācijas produkti
Keywords in English pharmaceutical products
Language lv
Year 2010
Date and time of uploading 19.04.2011 12:09:16