Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Valsts iestādes darbības īpatnības samazināta budžeta apstākļos"
Title in English "State institution work on reduced budget "
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Dr.oec.,prof. J.Ķipsna
Reviewer
Abstract Bakalaura darba autors: Kaspars Zāģeris Bakalaura darba vadītājs: Jānis Ķipsna, RTU profesors, Dr.oec. Bakalaura darba temats: Valsts iestādes darbības īpatnības samazināta budžeta apstākļos. Bakalaura darba apjoms: Darba apjoms 65 lapas. Tajā ievietoti 21 attēli un 12 tabulas. Izmantots 30 literatūras avoti. Bakalaura darbā izmantotie materiāli: ekonomiskas mācību literatūra, interneta resursi, Latvijas Republikas likumi, Ministru Kabineta noteikumi un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta iekšējie normatīvie akti. Bakalaura darba galvenie rezultāti: izanalizēta Latvijas tautsaimniecība attīstības dinamika laika posmā no 2005. gada līdz 2009. gadam, tās attīstības tendences un valsts pārvaldes mijiedarbība, kā arī valsts iestādes darbība, nodrošinot cilvēku sabiedrības vajadzību struktūru, balstoties uz ekonomikas teoriju. Veikta Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona brigādes struktūras un darbības rādītāju, nodrošinājuma, finansējuma un SVID analīze. Apskatītas valsts normatīvo dokumentu prasības glābšanas dienesta darba organizācijai, materiāltehniskajam nodrošinājumam un veikti aprēķini par finansējuma samazinājuma ietekmi uz VUGD Latgales reģiona brigādes Daugavpils ugunsdzēsības daļu un posteņu darbību. Balstoties uz valsts ekonomiskiem un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona brigādes darbības rādītājiem izstrādāti priekšlikumi darbības pilnveidošanai un attīstības perspektīvām, pieaugot un samazinoties finansējumam. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Zāģeris K. Valsts iestādes darbības īpatnības samazināta budžeta apstākļos: bakalaura darbs vadītājs Ķipsna J. Datorsalikums. Rīga: RTU, 2010, 65 lpp.
Keywords Valsts iestādes darbības īpatnības samazināta budžeta apstākļos
Keywords in English State institution work on reduced budget
Language lv
Year 2010
Date and time of uploading 19.04.2011 11:59:10