Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Architecture
Title in original language 18. gadsimta muižu koka dzīvojamo māju reģenerācijas iespējas: Bērvircavas muižas reģenerācija
Title in English The Regeneration Possibilities of 18th Century Manor Wooden Dwelling Regeneration of Bērvircava Manor, Latvia
Department Institute of Arhitecture and Design
Scientific advisor Ilmārs Dirveiks
Reviewer Aldis Lapiņš
Abstract Arhitektūrā ar reģenerāciju saprot mērķi noteiktai vietai atjaunot sabiedriski nozīmīgu saturu. 18. gs. muižu koka dzīvojamo māju reģenerēšana pašreiz ir aktuāla problēma, to pierāda fakts, ka mūsdienās Latvijā gandrīz trešdaļa no šādām ēkām ir sliktā vai avārijas stāvoklī. Tajā pašā laikā vēsturisku ēku atjaunošanai mūsdienās ir pieejamas plašākas finansējuma iespējas, nekā jebkad agrāk. Maģistra darba mērķis ir noteikt optimālākos arhitektūras un būvkonstrukciju risinājumus, kas izmantojami reģenerējot 18. gs. muižu koka dzīvojamās mājas. Pētījuma mērķa sasniegšanai tika veikta avotu un literatūras analīze, objektu apsekošana dabā, kā arī intervijas ar ēku lietotājiem. Maģistra darbā ir trīs nodaļas. Darba 1. nodaļā apzinātas 18. gs. muižu koka dzīvojamās mājas un Rīgas muižiņas, kas saglabājušās līdz mūsdienām, kā arī tiek pētīta vēsturisko un ekonomisko faktoru ietekme un ēku izmantojums mūsdienās. Darba 2. nodaļā tiek pētīti optimālākie risinājumi muižu koka dzīvojamo māju un Rīgas muižiņu arhitektūras reģenerācijai. Savukārt, darba 3. nodaļā pētīti optimālākie risinājumi muižu koka dzīvojamo māju un Rīgas muižiņu būvkonstrukciju reģenerācijai. Pētījuma rezultātā tika noskaidrots 18. gs. muižu koka dzīvojamo māju un Rīgas muižiņu ģeogrāfiskais izvietojums un to raksturīgās arhitektūras iezīmes, kā arī tika noteikti optimālākie arhitektūras un būvkonstrukciju risinājumi, kas izmantojami, reģenerējot šādas ēkas. Darbs ir rakstīts latviešu valodā un tā apjoms ir 78 lappuses. Papildus 24 lappuses darba beigās veido pielikumu. Darbā ir iekļauti 36 attēli un 4 grafiki. Darbā ir izmantoti 70 informācijas avoti.
Keywords Koka muiža, 18. gadsimts, baroks, Latvija, restaurācija, atjaunošana, gleznojumi, guļbaļķi, guļšķautņi, sens, vēsturisks, Bērvircava
Keywords in English Wooden manor house, 18th century, baroque, Latvia, restoration, renovation, paintings, logs, historical, Bērvircava
Language lv
Year 2024
Date and time of uploading 22.01.2024 14:55:15