Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Business Finance
Title in original language Ārvalstu tiešo investīciju ietekmes uz Indijas biržas sarakstā iekļauto ražošanas uzņēmumu finanšu rezultātiem novērtējums
Title in English Assessment of the impact of foreign direct investment on the financial performance of listed manufacturing companies in India
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Konstantins Kozlovskis
Reviewer Ludmila Rozgina
Abstract Šī pētījuma galvenais mērķis ir novērtēt ārvalstu tiešo investīciju ietekmi uz Indijas biržas sarakstā iekļauto ražošanas uzņēmumu finanšu rādītājiem, un tika izvirzītas divas hipotēzes tālākai izpētei. Kā liecina t-testi, rūpīgā ārvalstu tiešo investīciju (ĀTI) ietekmes uz Indijas ražošanas uzņēmumiem izpēte atklāja nebūtiskas atšķirības starp uzņēmumiem ar un bez ĀTI. Lai gan vidējās vērtības ĀTI saņēmējiem uzņēmumiem bija augstākas sešās no desmit p vērtībām, statistiskais nozīmīgums netika atklāts. Tomēr vizuālie novērtējumi liecināja, ka ĀTI ietekmētie uzņēmumi uzrādīja labākus rezultātus, par ko liecina augstākas vidējās un vidējās vērtības visos rādītājos. No otras puses, teorija, kas pēta rentabilitātes, likviditātes un sviras atšķirības dažādās nozarēs, vienlaikus ņemot vērā gan ĀTI, gan ne-ĀTI uzņēmumus, nesniedza pārliecinošu pierādījumu, atspēkojot domu, ka ĀTI Indijā izraisa būtiskas atšķirības starp nozarēm.
Keywords Ārvalstu tiešās investīcijas, Indija, apstrādes rūpniecība, finanšu darbības rādītāji
Keywords in English Foreign Direct investment, India, Manufacturing industry, financial performance indicators
Language eng
Year 2024
Date and time of uploading 17.01.2024 02:53:12