Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Satura mārketinga stratēģijas izstrādes alternatīvas MVU Šrilankā
Title in English Content Marketing Strategy Development Alternatives for SMEs in Sri Lanka
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Rita Greitāne
Reviewer Angelina Roša
Abstract Globālā mārketinga ainava ir mainījusies digitālo platformu attīstības ietekmē. Šajā pētījumā uzmanība pievērsta satura mārketinga jomai un uzsvērta satura mārketingu ietekmējošo faktoru nozīme Šrilankas mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) no tiešsaistes klientu perspektīvas. Šī dokumenta ievaddaļā ir aplūkotas dažādas MVU un satura mārketinga teorētiskās definīcijas un tas, kā laika gaitā ir attīstījies digitālais tiešsaistes mārketings. Balstoties uz Durmazs (2014), Porters (1960) 4P un Chaffeys (2018) secinājumiem, pētījuma empīriskajā daļā mēģināts izpētīt faktoru ietekmes atšķirības visā tiešsaistes pircēja ceļojuma laikā. Viens no secinājumiem bija, cik svarīga ir ar produktu vai zīmolu saistītā informācija digitālā pircēja ceļojuma laikā, apsverot alternatīvu satura mārketinga stratēģiju izstrādi maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) Šrilankā, konstatēts, ka visos tiešsaistes pircēja ceļojuma posmos šo faktoru nozīme mainās. Pētījumā tika mēģināts nodrošināt ticamību, nosakot izlases lielumu, izmantojot RAOSOFT pakalpojumu, izmantojot 95 % ticamības pakāpi. Novērtējot tiešsaistes pircēju vajadzību pēc informācijas atbilstoši tiešsaistes pircēja posmam, tika konstatēts, ka Šrilankā indivīdi dod priekšroku daudzveidīgai informācijai, lai atbildētu uz tiešsaistes satura jautājumiem. Datu analīze, kas ietvēra biežuma analīzi, vidējo vērtējumu, vidējo svērto vērtējumu, lai analizētu izlases atbildes attiecībā uz tiešsaistes pircēja ceļojumu MVU satura mārketinga kontekstā Šrilankā, atklāja, ka pētījuma gaitā identificētajiem psiholoģiskajiem faktoriem bija atšķirīgs ietekmes līmenis atkarībā no tiešsaistes pircēja ceļojuma posma. Ir pilnīgi skaidrs, ka satura mārketingam ir spēja MVU virzīties uz izaugsmi, un, protams, varētu būt lietderīgi veikt turpmākus testus, lai to analizētu sīkāk.
Keywords satura mārketinga stratēģija, stratēģijas izstrādes alternatīvas
Keywords in English content marketing strategy, strategy development alternatives
Language eng
Year 2024
Date and time of uploading 16.01.2024 12:42:33