Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Architecture
Title in original language Arhitektoniski telpiskā vide ūdensmalās
Title in English Architectural Spatial Environment of the Waterfronts
Department Institute of Arhitecture and Design
Scientific advisor Baiba Vērpe
Reviewer Una Īle
Abstract Bakalaura darba teorētiskā daļa sastāv no individuāla arhitektūras projektēšanas radošā procesa analītiska apraksta (pētījuma) “Arhitektoniski telpiskā vide ūdensmalās” un projekta “Dzīvojamās mājas Zunda krastmalā, Rīgā.” skaidrojošā apraksta. Arhitektoniski telpiskā vide ir ārtelpas un ēku savstarpējā mijiedarbība, kas nosaka to kā cilvēks uztver apkārtējo vidi. Tas ietver apzinātu konstrukciju projektēšanu, ņemot vērā gan praktisko funkcionalitāti, gan estētiskos elementus, piemēram, faktūras, krāsas un formas. Pētījuma mērķis ir noteikt, kā nodrošināt optimālu vizuālo saikni ar ūdeni dzīvojamās mājās. Atlasot informāciju, analizēti vairāki literatūras avoti un raksti zinātniskajos žurnālos par dzīvojamo apbūvi ūdensmalās un pamatprincipiem plānojot promenādes. Tiek aplūkoti pilsēttelpas veidošanas paņēmieni, kas nosaka vides unikalitāti un specifiku ar piemērotām arhitektoniski telpiskām un emocionālām iezīmēm dialogā ar ūdeni. Pētījums sastāv no ievada, trijām nodaļām un secinājumiem. Pirmajā nodaļā apskatīta vizuālās saiknes nozīme un ieguvumi, otrajā nodaļā apkopoti fasāžu un teritorijas labiekārtošanas risinājumi optimālas vizuālās saiknes nodrošināšanai, bet trešajā nodaļā tiek analizēti Eiropas piemēri par dzīvojamo apbūvi pie kanāliem. Darbā tiek secināts, ka vizuālo saikņu nodrošināšana ir būtisks dizaina princips, kas ietekmē cilvēku uztveri un mijiedarbību ar apkārtējo vidi. Balstoties uz pētījumā gūtajām atziņām, izstrādāts projekts dzīvokļu mājām Zunda krastmalā, kur galvenā ainaviskā vērtība ir ūdens. Skaidrojošais apraksts ir par autora projektēto dzīvojamo ēku. Bakalaura darbs sastāv no 30 lappusēm, 27 attēliem, 45 izmantotajiem informācijas avotiem un 2 pielikumiem.
Keywords vizuālā saikne, ūdens, promenāde, Zunds
Keywords in English visual connection, water, promenade, Zunds
Language lv
Year 2024
Date and time of uploading 14.01.2024 23:36:07