Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Civil Engineering
Title in original language "Noliktavas ēka ar administratīvajām telpām Salaspilī"
Title in English "Warehouse with administrative space in Salaspils"
Department 24000 Faculty of Civil Engineering
Scientific advisor A.Korjakins
Reviewer J.Noviks
Abstract Diplomprojekts sastāv no divām daļām. Pirmā daļa ir pētnieciskais darbs, bet otrā inenierprojekts. Pētnieciskā darba daļā tiek veikta energoefektiviātes aspektu analīze vienģimenes māju celtniecibā Latvijā, inenierprojektā atspoguļota noliktavas ēkas ar administratīvajām telpām projektēšana un būvdarbu organizācijas apraksts. Darba pirmajā daļā autors apraksta Pasīvās mājas būvniecībā izmantojamos standartus un veic pētījumu par vairāku Latvijas tirgū pieejamo sienu bloku piemērotību Pasīvās mājas konstrukcijas izmantošanā, kā arī veic ekonomisko salīdzinājumu ar atbilstoši Latvijā spēkā esošiem standartiem konstruētu sienu. Vadoties pēc pētījumā iegūtajiem rezultātiem, autors veicis salīdzinājumu ar Latvijā būvētas vienģimenes Pasīvās mājas izmaksu lietderību ilgtermiā, salīdzinot to ar līdzvērtīgu, atbilstoši Latvijas Būvnormatīviem projektētu ēku. Pētnieciskais darbs ietver sevī 52 teksta lapas, 27 attēlus un 8 tabulas. Darba otrajā daļā autors izstrādājis inenierprojektu noliktavas ēkai ar administratīvajām telpām un aprakstījis būvniecības darbu procesus. Ēkas kopējā platība - 738,89m2. Objekts atrodas Rīgas rajonā, Salaspils lauku teritorijā. Ēkas konstruktīvajā risinājumā autors izvēlējies lietot metāla konstrukcijas ar dzelzsbetona stabveida pamatiem. Aprēķinu sadaļā autors veicis aprēķinu metāla kopnei un dzelzsbetona pamatam, salīdzinājis vairākas kolonnu konstrukcijas, lai noskaidrotu ekonomiski izdevīgāko variantu, kā arī aprakstījis būvdarbu organizācijas procesus. Ēkas būvniecības darbus plānots pabeigt 56 dienās. Kopējās būvniecības izmaksas ir 378811,34 Ls. Inenierprojekts ietver sevī 83 teksta lapas, 19 attēlus un 20 tabulas. Uz inenierprojektu attiecas 10 A1 rasējuma lapas. Abu diplomprojekta daļu izstrādē tika izmantoti 32 literatūras un informācijas avoti.
Keywords Pasīvā māja, Energoefektivitāte, Sienu konstrukcijas, Siltumpatēriņš, Noliktava
Keywords in English Passive house, Energy efficiency, Wall construction, Thermal consumption, Warehouse
Language lv
Year 2012
Date and time of uploading 11.01.2012 22:13:56